संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - मित्रगृहस्थग्रहफलम्

मानसागरी - अध्याय ३ - मित्रगृहस्थग्रहफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


सूर्ये मित्रगृहे ख्यातः शास्त्रज्ञः स्वस्थसौत्दृदः ।

चन्द्रे नरो भाग्ययुक्तश्चतुरो धनवानपि ॥१॥

भौमे शस्त्रोपजीवी च बुधे रुपधनान्वितः ।

गुरौ मित्रगृहे पूज्यः सतां सत्कर्मसंयुतः ॥२॥

शुक्रे मित्रगृहे लोके धनी बन्धुजनप्रियः ।

शनौ रुजाकुलो देहे कुकर्मनिरतो भवेत् ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 25, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP