TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - गुरुफलम्

मानसागरी - अध्याय ३ - गुरुफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


गुरुफलम्

बहुतरां कुरुते समुदारतां सुचरितानि च वैरिसमुन्नतिम् ।

विभवता च मरुत्पतिपूजितः क्रियगतोयगतोऽनुमतिप्रदः ॥१॥

द्विजसुरार्चनभक्तिविभूतया द्रविणवाहनगौरवलब्धयः ।

सुरगुरौ वृषभे बहुवैरिणश्चरणगा रणगाढपराक्रमः ॥२॥

कवितया सहितः प्रियवाकशुचिर्विमलशीलरुचिर्निपुणः पुमान् ।

मिथुनगे सति देवपुरोहिते सहितताहिततासहितैर्भवेत् ॥३॥

बहुधनागमनो मदनोन्नतिर्विविधशास्त्रकलाकुशलो नरः ।

प्रियवचाश्च कुलीरगते गुरौ चतुरगैस्तुरगैः करिभिर्युतः ॥४॥

अचलदुर्गवनप्रभुतोर्जितो दृढतनुर्ननु दानपरो भवेत् ।

अरिविभूतिहरो हि नरो युतः सुवचसा वचसामधिपे गुरौ ॥५॥

कुसुमगन्धसदंबरशालिताविमलता धनदानमतिर्भृशम् ।

सुरगुरौ सुतया सति संयुते रुचिरता चिरतापितशत्रुता ॥६॥

सुतनयो जपहोममहोत्सवो द्विजसुरार्चनदानमतिर्भवेत् ।

वणिजजन्मपवित्रशिखंडिजे चतुरतातुरतासहितारिणा ॥७॥

धनविनाशनदोषसमुद्भवैः कृशतनुर्बहुदंभपरो नरः ।

अलिगते सति देवपुरोहिते भवनतो वनतोऽपि च दुःखभाक् ॥८॥

वितरणप्रणयो बहुवैभवं ननु धनान्यपि वाहनसञ्चयः ।

धनुषि देवगुरौ हिमतिर्भवेत्सुरुचिरारुचिराभरणानि च ॥९॥

हतमतिः परकर्मकरो नरः स्वमरविहीनतरो भयरोषभाक् ।

सुरगुरौ मकरे विदधाति नो जनमनोनमनोरथसाधनम् ॥१०॥

गदयुतः कुमतिर्द्रविणोज्झितः कृपणतानिरतः कृतकिल्विषः ।

घटगते सति देवपुरोहिते कदशनो दशनोदरपीडितः ॥११॥

नृपकृपाप्तधनो वदनोन्नतिः सदनसाधनदानपरो नरः ।

सुरगुरौ तिमिना सहिते सतामनुमतोऽनुमतोत्सवदो भवेत् ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-25T22:59:53.8430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अवरा

  • पु. ( कों . ) कडवे वाल ; कडवा ; पावटा ; अळसुंद्यासारखा एक धान्याचा प्रकार . [ का . अवरी ; ता . बेलावरायी ; तुर्की अवेर . तुल० सं . अवारिका . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

अंत्येष्टी म्हणजे काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.