TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - द्वादशभवनस्थव्ययेशफलम्

मानसागरी - अध्याय ३ - द्वादशभवनस्थव्ययेशफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


द्वादशभवनस्थव्ययेशफलम्

व्ययपे लग्नगते विदेशगः सुवचनः सुरुपश्च ।

अपसङ्गवाददोषी भवति कुमारोऽथवा षण्ढः ॥१॥

द्वादशपे वित्तगते कृपणः कटुवाग्विनष्टलाभलयः ।

सौम्ये तु निर्धनं गच्छति नृपतस्करवह्नितोऽतिभयम् ॥२॥

सहजगते द्वादशपे क्रूरे गतबान्धवः शुभे च धनी ।

तनुसोदरः सुकृपणो बन्धुपु दूरे सदा भवति ॥३॥

तुर्यगते व्ययनाथे कृपणो रोगभीतः सुकर्मा च ।

मृतिमाप्नोति सुततः सततं मनुजो महादुःखी ॥४॥

द्वादशपतो सुतस्थे क्रूरे सुतविवर्जितः शुभे ससुतः ।

जनककमलाविलासी समर्थताविरहितः पुरुषः ॥५॥

षष्ठगते व्ययनाथे क्रूरे कृपणोऽक्षिदूषणः पुरुषः ।

लभते मृतिं नितान्तं भृगुतनये नेत्रहीनः स्यात् ॥६॥

द्वादशपे सप्तमगे दुष्टो दुश्चरितभृत्पटुवचनः ।

क्रूरे स्वस्त्रतिः स्यात्सौम्ये क्षयमेति गणिकातः ॥७॥

व्ययनाथे निधनगतेऽष्टकपाली कार्यसाधनरहितः ।

द्रोहमतिः सौम्यगते धनसंग्रहपरो भवति ॥८॥

व्ययनाथे सुकृतगते तीर्थालोक्यटनोऽचलवृत्तिः ।

क्रूरे खगे च पापी निरर्थकं याति तद्द्रव्यम् ॥९॥

व्ययपे गगनगृहस्थे पररमणीपराङमुखः पवित्राङ्गः ।

सुतधनसंग्रहनिरतो दुर्वचनपरा भवति माता ॥१०॥

द्वादशपे लाभस्थे द्रविणपतिर्दीर्घजीवितो भवति ।

स्थानप्रवरो दाता विख्यातः सत्यवचनपरः ॥११॥

विभूतिमान् ग्रामनिवासचित्तः कार्पण्यबुद्धिः पशुसंग्रही च ।

चेज्जीवति ग्रामयुतः सदा स्याव्द्ययादिनाथे व्ययर्गहलीने ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-25T22:08:28.4870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Labourer in Dairy

 • दुग्धशाळा कामगार 
RANDOM WORD

Did you know?

गणेशोत्सवाच्या काळात सत्यनारायण पूजा करावी काय? मग कोणती पूजा करावी?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.