TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : उत्तरार्ध ३|
अथयोगपट्टः

धर्मसिंधु - अथयोगपट्टः

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.


अथयोगपट्टः

अथयोगपट्टः कारितपर्यङ्कशौचोयतिःकटिशौचंकृत्वाकटिसूत्नकौपीनेधृत्वावस्त्रेणावगुण्ठ्यगुर्वनुज्ञयोच्चासनेउपविश्यसभ्यैः

सहवेदान्तेकिंचिदुपन्यसेत् गुरुर्यतिःशिष्यंयतिशिरसिशङ्खेनपुरुषसूक्तेनाभिषिच्यवस्त्रगन्धपुष्पदीपनैवेद्यैः

संपूज्यवस्त्रमुपरिधृत्वायतिभिःसहविश्वरुपाध्यायंपश्यामिदेवानित्यारभ्यभुङक्ष्वराज्यंसमृद्धमित्यन्तंपठित्वापूर्वकल्पितंनामदद्यात्

ततःशिष्यंवदेत् इतःपरंत्वयासंन्यासाधिकारिणेसंन्यासोदेयोदीक्षायोगपट्टादिकंचकार्यम्

ज्येष्ठयतयोनमस्कार्याः ततोगुरुःकटिसूत्रंपञ्चमुद्रालंकृतंपूर्वदण्डचाशिष्यायदत्त्वाशिष्यंयथासंप्रदायंनमस्कुर्यात्

अन्येयतयोगृहिणश्चनमस्कुर्युः शिष्योनारायणेत्युक्त्वोच्चासनादुत्थायतत्रगुरुमुपवेश्ययथाविधिनत्वान्ययतीन्नमेत्

इतिगृह्याग्निमतोविधुरादेश्चविविदिषासंन्यासप्रयोगः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-09T04:36:26.9300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

planned maintenance

  • योजनाबद्ध परिरक्षण 
  • प्रतिबंधक परिरक्षण 
  • प्रतिबंधनात्मक परिरक्षण 
  • (also preventive maintenence) 
RANDOM WORD

Did you know?

आत्मा जेव्हा शरीर सोडतो तेव्हा त्याचा पुढचा प्रवास कसा असतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site