संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : उत्तरार्ध १|
सपिण्डीकरणाः

धर्मसिंधु - सपिण्डीकरणाः

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


सपिण्डीकरणादूर्ध्वयावदब्दत्रयंभवेत् । तावदेवनभोक्तव्यंतदीयेश्राद्धमात्रके १ प्रथमाब्देस्थादिभोजीद्वितीयेमांसभक्षकः ।

तृतीयेरक्तभोजीस्याच्चुद्धंश्राद्धंचतुर्थके २ इत्यास्तांप्रासङ्गिकंप्रकृतमनुसरामः

पार्वणमपिहेमश्राद्धमामश्राद्धंचद्वेधाविभक्तादिनपूर्वभागे एवकार्यम्

सर्वंचश्राद्धंतत्तन्निर्णीतकालेतत्तत्तिथ्यभावेपिक्र्तव्यंसाकल्यवचनादिनाशास्स्त्रतस्तत्रतत्तत्तिथिसत्त्वादितिकालतत्त्वविवेचने

वृद्धिश्राद्धंप्रातःसङ्गवयोःकार्यम् मध्याह्नोगौणः अपराह्णसायाह्नरात्रयोनिषिद्धाःरात्रौविवाहेप्रातर्वृद्धिश्राद्धंनकृतं

तदारात्रावापिकार्यमितिक्वचित् ग्रहणनिमित्तंकंपार्वणश्राद्धंपुत्र

जन्मनिमित्तकंजातकमार्ङ्गवृद्धिश्राद्धंचरात्रावापिकार्यम् इतिकालनिर्णयः ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : June 28, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP