संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : उत्तरार्ध १|
महापितृयज्ञः

धर्मसिंधु - महापितृयज्ञः

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


महापितृयज्ञेसोमयागेमातृमातामहादेर्वार्षिकश्राद्धेषुगयायामन्वष्टक्यादौचपिण्डदानंभवत्येत्युक्तम्

पिण्डदानंप्रकुर्वीतमातापित्रोःक्षयाहनि ।

इतिश्राद्धविधिनापिण्डदानेसिद्धेपुनःपिण्डविधिःपित्रोर्वार्षिकेगर्भिणीपतित्वनिषिद्धकालादिप्रयुक्तनिषेधबाधनार्थम् तेन

विवाहव्रतचूडासुवर्षमर्धंतदर्धकम् । पिण्डदानंमृदास्नानंनकुर्यात्तिलतर्पणम् १ इति निषेधस्यापिबाधः

क्षयाहग्रहणंसपिण्डीकरणमासिकेष्वपिपिण्डदानोपलक्षणपरम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : June 28, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP