संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ५|
गृहारम्भः

धर्मसिंधु - गृहारम्भः

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


गृहारम्भः वैशाखेफाल्गुनेपौषेश्रावणेमार्गशीर्षके ।

गृहारम्भप्रवेशौस्तःस्तम्भोच्छ्रायश्चशस्यते १ ज्येष्ठकार्तिकमाघांश्चशुबदान्प्राहनारदः ।

तृणेगेहंसर्वमासेपौषेउख्यगृहंनहि २ हस्तत्रयध्रुवमृदुधनिष्ठाद्वयपुष्यभे ।

रिक्ताअर्ककुजौत्यक्त्वाग्रुहंकुर्याद्विशेदपि ३ शिलान्यासंचखातंचश्रुत्यधिक्रूरमित्रभैः

आश्लेषामूलपुष्यार्कमृगान्त्यध्रुवभैरपि ४ केन्द्राष्टमेपापहीनवेश्मकृत्यंस्थिरोदये ।

धनिष्ठापञ्चकेवर्ज्यःस्तम्भोच्छ्रायःसदाबुधैः ५ नेष्टामि सप्तसूर्यर्क्षादिष्टान्येकादशाष्टमात् ।

दशशिष्टानिनेष्टानिचक्रेस्युर्वृषवास्तुनि ६ यद्वातुर्यात्पञ्चदशातूत्रयोविंशतिसंख्यकात् ।

वेदाब्धिपञ्चनेष्टानिगृहारम्भप्रवेशयोः ७ स्नानपाकस्वापवस्त्रभुजीनांपशुकोशयोः ।

देवानांचगृहान्कुर्यात्पूर्वादौमुख्यवेश्मनः ८ उदग्दिशंध्रुवमुखाज्ज्ञात्वाप्राचींप्रसाधयेत् ।

कोणाध्वभ्रमकूपद्वाःपङ्कस्तम्भद्रुमामरैः ९ विद्धादुष्टाद्वार्नदोषोगृहोच्चद्विगुणान्तरे ।

सूत्रंभित्तिशिलान्यासंस्तम्भस्यारोपणंतथा १० आग्नेयींदिशमारभ्यकुर्यादित्याहकश्यपः ।

अन्यवेश्मस्थितंदारुनान्येवेश्मनियोजयेत् ११ नूतनेनूतनंकाष्ठंजीर्णेजीर्णप्रशस्यते ।

द्वात्रिंशाधिकहस्तेचतृनागारेचतुर्मुखे १२ नतत्रचिन्तयेद्धीमान गुणानायव्ययादिकान् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : June 25, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP