संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ५|
वस्त्रादिविचारः

धर्मसिंधु - वस्त्रादिविचारः

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथवस्त्रादि वस्त्रभूषणविधिर्ध्रुवाश्विनीहस्तपञ्चकपुनर्वसुद्वये ।

पौष्णवासवभयोश्चसत्तिथौमन्दभौमशशिवासरान्विना १ अनुक्तेपीष्टदं वस्त्रंविप्राज्ञोत्सवलब्धिषु ।

ध्रुवपुष्यादितौयेषिद्धत्तेयावस्त्रभूषणे १ नप्राप्नोतिपतिप्रीतिस्नातिवारुणभेचया ।

पादुकासनशय्यादेर्भोगःसत्तिथिवासरे २ ध्रुवक्षिप्रमृदुश्रोत्रभरणीषुपुनर्वसौ ।

चेन्नव्यवस्त्रंमध्यंशेदग्धस्फुटितपङ्कितम्‍ ३ तत्त्याजेच्छान्तिकंकुर्यात्त्यजेदेवान्त्यभागयोः ।

विज्ञेयमेतच्छय्यायामास्तृतौपादुकास्वपि ४ सूचीकर्मानुराधाश्चिचित्रामृगपुनर्वसौः ।

वस्त्रं क्षाल्यंधारणोक्तेकालेबुधदिनंविना ५ भोजनंभाजनेरौप्यस्वर्णकांस्यादिनिर्मिते ।

कुर्यादमृतयोगेषुचरक्षिप्रमृदुध्रुवैः ६ स्याभ्दूषणानांघटनंचरक्षिप्रमृदूद्भवैः ।

शुभवारेरत्‍नवतांमिश्रभेपिरवौकुजे ७ इतिवस्त्रादिविचारः ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : June 25, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP