TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ४|
समारोपोत्तरंदंपत्योः

धर्मसिंधु - समारोपोत्तरंदंपत्योः

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


समारोपोत्तरंदंपत्योः

समारोपोत्तरंदंपत्योःप्रवासेसीमानद्योरुल्लुङ्घनकाले उभाभ्यामन्यतरेणवासमिदाद्यन्वारम्भः कार्यः अन्यथाग्निनाशः

यजमानस्यैवप्रवासेकृत्यम अभयंवोभयंमेस्वितिअग्निमुपस्थायप्रवासंगच्छेत तत

आगत्यगृहामाबिभीतोपवःस्वस्त्येवोस्मासुचप्रजायध्वंमाचवोगोपतीरिषतिमंत्रेनस्वगृहंनिरीक्ष्यगृहानहंसुमनसःप्रपद्येवीरघ्नोवीरवतःसुवीरान ।

इरांवहंतोघृतमुक्षमाणास्तेष्वहंसुमनाः

संविशामीतिगृहंप्रविष्यशिवंशग्मंशंयोःशंयोरितिपुनस्त्रिरनुवीक्ष्यनित्यहोमान्तेअभयंवोभयंमेस्त्वित्यग्निमुपतिष्ठेत

ज्येष्ठपुत्रशिरःपाणिभ्यांपरिगृह्य अङ्गादंगात्संभवसीतिमंत्रंजपित्वामूर्धानंत्रिर्जिघ्रेत

एवमितरपुत्राणांप्रतक्तकन्यानांतूष्णीजिघ्रेत प्रवासादागतंप्रतिज्ञाअतमपिअप्रियंतद्दिनेनवदेयुः ॥

प्रोषितेपत्यौपत्नीस्मार्तहोमौस्वयंकृत्वादर्शपुर्णमासस्थालीपाकपिण्डपितृयज्ञान्विप्रेणकारयेत

अनुगतप्रायश्चित्तादिपत्न्यारजस्वलायामपिऋत्विक्कुर्यात पुनःसंधानंतुपत्यौप्रोषितेनभवेत

नैमित्तिकाजातेष्टिगृहदाहेष्टयोपिनभवन्ति प्रायश्चित्तेष्टेः पूर्णाहुतिः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-29T20:51:00.4800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

electric conductor

  • विद्युत वाहक 
RANDOM WORD

Did you know?

Is there any reference in Vedas or puranas for eating non-veg food?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.