मराठी मुख्य सूची|आरती संग्रह|इतर आरती संग्रह|
गुण आणि गंभीर रणधीर । तया...

संतांची आरती - गुण आणि गंभीर रणधीर । तया...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


गुण आणि गंभीर रणधीर । तया योग्य साजे कशव शरीर । तैसा अमृतराज हा विसोबा खेचर । बोलोनि अबोलणा न कल्पी ऐसा सार ॥१॥
जयजय आरती या हरिदासांच्या भक्ता । दिंडी पुढें डोलत गाती पंढरिनाथा ॥ध्रु०॥
हरीदासा महिमा न वर्णवे वाचा ।  पतिता उद्धरण जाणविला साचा ।
त्याचा दासीपुत्र होय तो दैवाचा । म्हणोनि संतचरणीं भाव धरावा साचा ॥२॥
साधु संताघरीं श्वान मी होईन । मग त्यांच्या पायीं नित्य लोळेन ।
हरिभक्ति सोय तेमी लाभेन । तयांचें पोसणें कैं मी होईन ॥३॥
दूध देखोनि जैसी मांजर सोय । तैसे न संडवति या संतांचे पाय ।
चालतां तया संगें मद मत्सर जाय । म्हणोनि आवडी त्यांचे धरावे पाय ॥४॥
तैसी आरती हे अमृतराज । गालां उन्मेष उन्मनी सहज ।
सत्नावीचें वोळलें अमृत मज । धन तृप्तितीर जोडलें सहज ॥५॥
यांची कृपा तरी सार्थक जन्म । नाहीं तरी निरर्थक होईल जाण ।
विष्णुदास नामा म्हणे नेणते अज्ञान । केशव चरणीं ठेवूनि केलें सार्थक निर्वाण ॥६॥

N/A


References : N/A
Last Updated : January 19, 2015

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.