TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

श्रीगुरूदत्त योगः - सीत्कारी

श्रीगुरूदत्तांनी जगाला योगशास्त्र दिले.


सीत्कारी
अथ सीत्कारी ।

सीत्कां कुर्यात्तथां वक्त्रे घ्राणेनैव विजृम्भिकाम् ।
एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्वितीयक: ॥
योगिनीचक्रसामान्य: सृष्टिसंहारकारक: ।
न क्षुधा न तृषा निद्रा नैवालस्यं प्रजाते ॥
भवेत्सत्त्वं च देहस्य सर्वोपद्रववर्जित: ।
अनेन विधिना सत्यं योगीन्द्रो भूमिमण्डले ॥

टीप पुढें चालूं --

अथ शीतली ।

जिव्हया वायुमाकृष्य पूर्वंवत्कुम्भसाधनम् ।
शनकैर्घ्राणरन्ध्राभ्यां रेचयेत्पवनं सुधी: ॥
गुल्मप्लीहादिकान्रोगाञ्ज्वरं पित्तं क्षुधां तृषाम् ।
विषाणि शीतलीनाम कुम्मिकेयं निहन्ति हि ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-23T02:55:00.2130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खाया प्यायास मी, लढावयास कुबडा भाई

  • ही मॅनवेरींगने ‘खानेको हम और लढनेको बडा भाई’ यावरून म्‍हण दिली आहे. म्‍हणजे शब्‍द तोडण्याचे न कळल्‍यामुळे नवीनच म्‍हण उत्‍पन्न केली आहे ! 
RANDOM WORD

Did you know?

निर्जीव गाड्यांची पूजा करतात, यामागील शास्त्र काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.