TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्रीरंगनाथस्वामीकृत पदसंग्रह|
पदे २८१ ते २८५

पदसंग्रह - पदे २८१ ते २८५

रंगनाथ स्वामींचा जन्म शके १५३४ परिघाविसंवत्सर मार्गशीर्ष शुद्ध १० रोजीं झाला.


पदे २८१ ते २८५
पद २८१. (चाल यारे सज्जनहो यारे.)
परिसारे संसार सार कसा रे ॥ मायिक सर्व पसारे निजसुरे कांरे सारे ॥ रगडिल काळ घसा रे ॥
यातना भव वळसा रे ॥ लुब्ध कां विषयरसां रे ॥ षडैवरि प्रध्वंसा रे ॥ साधुसि वृत्ति पुसा रे ॥धृ०॥
अरे जागा सच्छास्त्रप्रमेय विभागा ॥ इह परत्र भोगा त्यागा ॥ साधुनि शम दम योगा ॥ अनुरागें गुरुपदिं लागा ॥
अक्षय अभय अभय वर मागा ॥ निस्तरुनियां भवरोगा ॥ साम्राज्य पदवी भोगा ॥ निर्द्वंद्व सदनीं वागा ॥१॥
अरे या या या पथेचि सर्व तराया ॥ वैराग्ययोगें काया ॥ श्रमविली स्वहित कराया ॥ ब्रह्मैक्य भावें माया ॥
ग्रासिली स्वपद वराया ॥ निजरंग पदीं रमले या ॥ विसरे आप-परा या ॥ निजरुप आपुलें ध्याया ॥२॥

पद २८२. (चाल अभाग्याचा घरीं०)
आपुलीच क्रिया आपणा तारक मारक ॥धृ०॥
आपण श्रीगुरुसी भजतां ब्रह्मु सायोज्यता ॥ न भजतां जाणें अध:पाता ॥१॥
आपणें हरि ह्रदयीं धरणें सुख स्वरुप होणें ॥ विषयासक्तीं नरक भोगणें ॥२॥
आपणें मानितां भेद ॥ विश्व अवघेंचि बद्ध ॥ अभेदीं रंग निजानंद ॥३॥

पद २८३. (राग सुलतानी.)
कां भार वाहुं उगा संसारिंचा ॥धृ०॥
मृगजळाच्या लोटें वाहवला ॥ कोण कोठें निश्वय हा गुरुद्वारिंचा ॥१॥
प्राचिन कर्ममेळें तनु हे सर्वत्र खेळे ॥ साक्षी निश्चित मी सर्वांचा ॥२॥
तापत्रयें तापला न वचें मीं व्यापला ॥ निजानंद रंगीं रंगला साचा ॥३॥

पद २८४. (राग सारंग)
गुरु देवदेवा करुणासागरा निजमूर्ती ॥धृ०॥
रति धरिली अंत:करणें ॥ विषयीं वेधलीं करणें ॥ भव तरणें कैसें रे ॥१॥
ममता नावरे पापी ॥ तृष्णा त्रैलोक्यवापीं ॥ नाहिं तृप्ति ह अद्यापि ॥२॥
आकळिले पंचकोशी ॥ छळिले तापत्रय दोषी ॥ गिळिलें निर्दळिलें राम द्वेषी ॥३॥
विवेक दीपक हा लावी ॥ हारपलों मज मी दावीं ॥ देउनि निजशांती भ्रांती न्यावी ॥४॥
विवि्धें भेदत्रयछंदें ॥ वारुनि प्रतिबंधें द्वंद्वें ॥ निज भजनीं रंगविं निजानंदें ॥५॥

पद २८५.
निजमूर्ति रामा येरे येरे येरे ॥धृ०॥
विश्वप्रकाशदीपा ॥ अनंता चित्स्वरूपा ॥ जीवा जीवन तूं अरूपरूपा ॥१॥
नि:शब्द सांग गोष्टी ॥ शून्य संकल्प पोटीं ॥ अनंग अंगें देईं भेटी ॥२॥
योग वियोग भंग ॥ करिं नि:संग संग ॥ निजीं रंगविं आत्मरंग ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:52:16.9830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नाकांतील बाल

  • नाकांतील केंस हा काढतांना फार त्रास होतो 
  • म्हणून फार जपतात. यावरुन अत्यंत आवडता माणूस 
  • गळ्यांतील ताईत. ‘हंबीरराव कितीहो हलकट माणूस! पण आमच्या भोळया यजमानसाहेबांनी त्याला अगदीम नाकाचा बाला करुन ठेव्गलें आहे.’ 
RANDOM WORD

Did you know?

देवाच्या दानपेटीत पैसे का टाकतात आणि देवाला नैवेद्य का दाखवतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.