TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

r ramjoshi

  |  
 • रामजोशी
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - परिचय
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - महाराज गवरीनंदना अमरवंद...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - दाट साधुचा हाट भागवत ...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - धांव गणपते सदनी या क्...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - निजवदनीं या गजवदनाचें ...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - भूतळांत जशि या स्थळांत...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - वदनीं श्री विघ्नविनायक गा...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - वन्दे श्रीगजमुखमगजनिबालम...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - शेषाचलकृतनिवासा हा नत ...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - क्षमातळीं इजसमाज नाहीं ...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - अग सखे यशोदेबाई मूला ...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - अशि कशि रे तुझि होरी ...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - अहा या हरिनें उध्दवारे...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - आतां काय आम्ही हरिवांच...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - उध्दवजी मधुवनीं ॥ फ़ट ...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - काय म्हणून झटशिल मला ...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - नंदकिशोराची होरी जळो ब...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - काय म्हणावे मुलगा दिसत...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
 • रामजोशी - कारटा तुझा हा द्वाड य...
  रामजोशांनी लिहिलेली कविता मोठी मधुर, अर्थसंपन्न व प्रासअनुप्रासांची पैंजणे घालून ठुमकणारी अशी आहे. शृंगारपर, उपदेशपर व देवदैवतविषयक अशा अनेक प्रकारच्..
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

टाकणें

 • अ.क्रि. गांठणें ; पकडणें . ' भट गोसावी यांतें टाकींत जाति ; परि टाकतिनां ; '- लीच ३ पृ . ८४ 
 • स.क्रि. १ फेकणें ; उधळणें ; हरवणें ; पाडणें ; काढणें ; काढून टाकणें ; दूर करणें ; टोलावणें . २ सोडून देणें ; त्याग करणें ; अंगाबाहेर लोटणें ; स्वीकार न करणें ; ठेवणें ; घेऊन न जाणें ; वर्ज्य करणें . ३ ( बिछाईत इ० ) पसरणें , घालणें . ४ हवालीं करणें ; सोंपविणें अवलंबून ठेवणें ( उद्योग , ओझें , विश्वास ); दुसर्‍यावर विसंबणें ; दुसर्‍यासाठीं ठेवणें . हा त्याजवर टाकतो , तो त्याजवर , तो तिसर्‍यावर , या प्रमाणें ते कोलताहेत . ५ पैज मारणें ; पणास लावणें . ६ फेंकणें ; पेरणें ( बीं ); कणीस येणें ; कोंब येणें ; वर काढणें ; न घेणें ( थान ); भरधांव सोडणें ( घोडा ); हात टाकणें ; मारणें ; अंग ( मांस ) कृश , रोड होणें ; उडी घालणें . टाकूं या भितरीं अग्नीमाजी । - तुगा ११८ . ७ आकलन होणें ; आवांक्यांत येणें . तें माझिये अल्पमतिसि । केवी टांके । - स्त्रिपु २ . २८ . ३७ . ८ मिळणें ; पावणें ; घडणें . टाकणें हें क्रियापद घालणें , ठेवणें या क्रियापदांप्रमाणें व्यापक अर्थानें तसेंच निरनिराळया प्रकारांनीं वापरण्यांत येतें . ठेवणें पहा . या टाकणें क्रियापदापूर्वी अनिश्चिततादर्शक प्रत्यय , ऊन प्रत्यय , भूतकालवाचक धातुसाधित असल्यास त्याचा अर्थ चालू असलेल्या गोष्टीची पूर्णता दर्शवितो . उदा० मारून टाकणें = ठार मारणें ; पाडून टाकणें = पार पाडणें ; सपशेल फेकणें . तसेंच खाऊन , देऊन टाकणें - लिहून - पिऊन टाकणें इ० . ( वाप्र . ) ( एखाद्याशीं ) टाक टाकणें - स्पर्धा किंवा बरोबरी करणें . टाकणें टाकणें - औपचारिक ( मनापासून नव्हे अशी ) गोष्ट करणें ; फुकट नमस्कार करणें ; वरवरचा देखावा करणें ( बोलावणें , भेटणें इ० चा ); मान किंवा मैत्री नसेल तेथें कोरडा आदर करणें . मी भोजनास जात नाहीं हे त्याला ठाऊक आहे , परंतु तो उगीच टाकणें टाकायाला आला आहे . २ टाक टाकणें पहा . टाकला - निश्चित ; कायम ; हमखास . रोग्याला प्रात : काळीं टाकला उतार . या घोडयाचे टाकले शंभर रुपये येतील . हा टाकला कळवंतिणीचे घरीं असतो . टाकलेला - निश्चितपणें ; ठेवलेला ; खात्रीचा , खरोखर , अवश्य , नेहमीं , नियमित , ठेवलेला असा . डोंगरावर टाकलेला पाऊस असतो . टाकला रोजगार , उदीम , व्यापार - एखाद्यावर सोंपविलेला , लादलेला व्यापार इ० . टाकलें अन्न , जेवण - न . चुकतां मिळावयाचें जेवण . टाकली किंमत - आपण सांगितलेली व ताबडतोब मिळालेली किंमत . टाकली गांठ पडणें , भेट घेणें - खात्रीनें भेटणें ; जरूरीच्या कामासाठीं भेट घेणें . टाकून बोलणें - तिरस्कारानें , तोडून बोलणें , खरडपट्टी काढणें . [ सं . त्यज = सोडणें ] 
 • स.क्रि. ( महानु . जुनें ) मिळविणें ; प्राप्त करणें ; जवळ करणें . ' कां ग्रीष्में दगधु । जेवि टाके गंगेचा र्‍हदु ' - ऋ १०६ . ' तया मज तो हा वाड्महापथु । केवि टाके । ' - ऋ ७ . तर्‍ही प्रेमाचा कडलगीं । टाकूनि कैवल्य दुर्ग । ' - उ . १६५ . 
 • मोकळें होणें ; व्यवस्था करणें ; विकणें . [ हिं . टालना ; का . टलैसु = टाळणें ] 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

केस काढण्यासंबंधी विशेष माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.