TransLiteral Foundation

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

संभूत

  • वि. १ सुसंबद्ध ; योग्य ; सुसंगत ; सयुक्तिक ; ( यावरून शक्य ). २ उत्पादित ; जन्मलेले . [ सं . सम् ‍ + भूत ] संभूत , संभूति , संभूतवार्ता - पुस्त्री . १ संभव ; शक्यता ; यत्किंचित सुगावा ; माहिती ; दखलगिरी ; काहीं तरी बोलवा वगैरे वरून शक्यता वाटण्यासारखी स्थिति . त्यास या गोष्टीचा हुजुर संभूत नाही . - दुबा २ . ८२ . बेफाम होते लष्कर नव्हती कांही वार्ता संभूत । - ऐपो ४०१ . श्रीमंताचे लग्नाची संभूत देखील आम्हास दखल नाही . - ख ४२२ . ते उत्पन्न खाणार्‍या मनुष्यास इन्साफ होण्याच्या वेळाची संभूत वार्ताहि ठाऊक नसती - इनाम ७२ . संभूति - स्त्री . १ शक्यता ; होण्यासारखी स्थिति ; संभव . २ सुसंगतता ; सयुक्तिकता ; सुसंबद्धता ; जुळणी . ३ जन्म ; उत्पत्ति ; पैदास ; निपज . 
  • a  Born, produced. 
RANDOM WORD

Featured site