TransLiteral Foundation

दुर्गा सप्तशती - वैदिक देवीसूक्तम्

दुर्गा सप्तशतीचा पाठ केल्याने जीवनातील सर्व पापे नष्ट होऊन मुक्ति मिळते.

वैदिक देवीसूक्तम्
॥ अथ वैदिक देवीसूक्तम् ॥

ॐ अहं रुद्रेभिरित्यष्टर्चस्य सूक्तस्य वागांभृणी ऋषिः ॥ श्रीआदिशक्तिर्देवता, त्रिष्टुपछंदः, द्वितीया जगती, श्रीजगदंबाप्रीत्यर्थे सप्तशतीजपांते जपे विनियोगः ॥ ॐ अहंरुद्रेभीर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वर्देवैः ॥ अहंमित्रावरुणोभाबिभर्म्यहमिद्राग्नीअहमश्विनोभा ॥ अहंसोममाहनसंबिभर्म्यहंत्वष्टारमुतपूषणंभगम् ॥  हं दधामिद्रविणंहविष्मतेसुप्राव्ये यजमानायसुन्वते ॥ अहंराष्ट्रीसंगमनीवसूनांचिकितुर्षीप्रथमायज्ञियानाम् ॥ तांमादेवाव्यदधुः पुरुत्राभूरिस्थात्रांभूर्यावेशयंतीम् ॥ मयासोअन्नमत्तियोविपश्यतियः प्राणितियईशृणोत्युक्तम् ॥ अमंतवो मांतउपक्षियंतिश्रुधिश्रुतश्रद्धिवंतेवदामि ॥ अहमेवस्वयमिदंवदामिजुष्टंदेवेभिरुतमानुषेभिः ॥ यंकामयेतंतमुग्रंकृणोमितंब्रह्माणंतमृषिंतंसुमेधाम् ॥१॥
अहंरुद्रायधनुरातनोमिब्रह्मद्विषेशरवेहंतवाउ ॥ अहंजनायसमदकृणोम्यहंद्यावापृथिवीआविवेश ॥ अहंसुवे पितरमस्य मूर्धन्ममयोनिरप्स्वं तः समुद्रे ॥ ततोवितिष्ठे भुवनानि विश्वोतामूंद्यांवर्ष्मणोप स्पृशामि ॥ अहमेववातइव प्रवाम्यारभमाणाभुवंनानिविश्वां ॥ परो दिवापरएना पृथित्र्यैतावतीमहिनासंबंभूव ॥२॥
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-06-17T21:27:29.7400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

animal psychology

 • प्राणि मानसशास्त्र 
RANDOM WORD

Did you know?

तत्वाचे विचार तर्कशात्राप्रमानॆ प्रमाणे नीट मांडणे म्हणजे वाद. यांचे प्रकार किती व कोणते?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.