श्री गणपति सहस्रनामावलि - ॐ गणपतये नमः ॥ ॥ ॐ गणेश्व...


हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.
A sahasranamavali is a type of Hindu scripture in which a diety is referred to by 1000 or more different names.Many devout Hindus chant them every morning or evening.


ॐ गणपतये नमः ॥ ॥ ॐ गणेश्वराय नमः ॥ ॥ ॐ गणक्रीडाय नमः ॥ ॥ ॐ गणनाथाय नमः ॥ ॥ ॐ गणाधिपाय नमः ॥
॥ ॐ एकदंष्ट्राय नमः ॥ ॥ ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॥ ॥ ॐ गजवक्त्राय नमः ॥ ॥ ॐ मदोदराय नमः ॥ ॥ ॐ लम्बोदराय नमः ॥
॥ ॐ धूम्रवर्णाय नमः ॥ ॥ ॐ विकटाय नमः ॥ ॥ ॐ विघ्ननायकाय नमः ॥ ॥ ॐ सुमुखाय नमः ॥ ॥ ॐ दुर्मुखाय नमः ॥
॥ ॐ बुद्धाय नमः ॥ ॥ ॐ विघ्नराजाय नमः ॥ ॥ ॐ गजाननाय नमः ॥ ॥ ॐ भीमाय नमः ॥ ॥ ॐ प्रमोदाय नमः ॥
॥ ॐ आनन्दाय नमः ॥ ॥ ॐ सुरानन्दाय नमः ॥ ॥ ॐ मदोत्कटाय नमः ॥ ॥ ॐ हेरम्बाय नमः ॥ ॥ ॐ शम्बराय नमः ॥
॥ ॐ शम्भवे नमः ॥ ॥ ॐ लम्बकर्णाय नमः ॥ ॥ ॐ महाबलाय नमः ॥ ॥ ॐ नन्दनाय नमः ॥ ॥ ॐ अलम्पटाय नमः ॥
॥ ॐ भीमाय नमः ॥ ॥ ॐ मेघनादाय नमः ॥ ॥ ॐ गणञ्जयाय नमः ॥ ॥ ॐ विनायकाय नमः ॥ ॥ ॐ विरूपाक्षाय नमः ॥
॥ ॐ धीराय नमः ॥ ॥ ॐ शूराय नमः ॥ ॥ ॐ वरप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ महागणपतये नमः ॥ ॥ ॐ बुद्धिप्रियाय नमः ॥
॥ ॐ क्षिप्रप्रसादनाय नमः ॥ ॥ ॐ रुद्रप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॥ ॥ ॐ उमापुत्राय नमः ॥ ॥ ॐ अघनाशनाय नमः ॥
॥ ॐ कुमारगुरवे नमः ॥ ॥ ॐ ईशानपुत्राय नमः ॥ ॥ ॐ मूषकवाहनाय नमः ॥ ॥ ॐ सिद्धिप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ सिद्धिपतये नमः ॥
॥ ॐ सिद्ध्यै नमः ॥ ॥ ॐ सिद्धिविनायकाय नमः ॥ ॥ ॐ विघ्नाय नमः ॥ ॥ ॐ तुङ्गभुजाय नमः ॥ ॥ ॐ सिंहवाहनाय नमः ॥
॥ ॐ मोहिनीप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ कटिंकटाय नमः ॥ ॥ ॐ राजपुत्राय नमः ॥ ॥ ॐ शकलाय नमः ॥ ॥ ॐ सम्मिताय नमः ॥
॥ ॐ अमिताय नमः ॥ ॥ ॐ कूश्माण्डगणसम्भूताय नमः ॥ ॥ ॐ दुर्जयाय नमः ॥ ॥ ॐ धूर्जयाय नमः ॥ ॥ ॐ अजयाय नमः ॥
॥ ॐ भूपतये नमः ॥ ॥ ॐ भुवनेशाय नमः ॥ ॥ ॐ भूतानां पतये नमः ॥ ॥ ॐ अव्ययाय नमः ॥ ॥ ॐ विश्वकर्त्रे नमः ॥
॥ ॐ विश्वमुखाय नमः ॥ ॥ ॐ विश्वरूपाय नमः ॥ ॥ ॐ निधये नमः ॥ ॥ ॐ घृणये नमः ॥ ॥ ॐ कवये नमः ॥
॥ ॐ कवीनामृषभाय नमः ॥ ॥ ॐ ब्रह्मण्याय नमः ॥ ॥ ॐ ब्रह्मणस्पतये नमः ॥ ॥ ॐ ज्येष्ठराजाय नमः ॥ ॥ ॐ निधिपतये नमः ॥
॥ ॐ निधिप्रियपतिप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ हिरण्मयपुरान्तस्थाय नमः ॥ ॥ ॐ सूर्यमण्डलमध्यगाय नमः ॥

॥ ॐ कराहतिध्वस्तसिन्धुसलिलाय नमः ॥ ॥ ॐ पूषदन्तभृते नमः ॥
॥ ॐ उमाङ्गकेळिकुतुकिने नमः ॥ ॥ ॐ मुक्तिदाय नमः ॥ ॥ ॐ कुलपालकाय नमः ॥ ॥ ॐ किरीटिने नमः ॥ ॥ ॐ कुण्डलिने नमः ॥
॥ ॐ हारिणे नमः ॥ ॥ ॐ वनमालिने नमः ॥ ॥ ॐ मनोमयाय नमः ॥ ॥ ॐ वैमुख्यहतदृश्यश्रियै नमः ॥ ॥ ॐ पादाहत्याजितक्षितये नमः ॥
॥ ॐ सद्योजाताय नमः ॥ ॥ ॐ स्वर्णभुजाय नमः ॥ ॥ ॐ मेखलिने नमः ॥ ॥ ॐ दुर्निमित्तहृते नमः ॥ ॥ ॐ दुस्स्वप्नहृते नमः ॥ ॥ ॐ प्रहसनाय नमः ॥
॥ ॐ गुणिने नमः ॥ ॥ ॐ नादप्रतिष्ठिताय नमः ॥ ॥ ॐ सुरूपाय नमः ॥ ॥ ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नमः ॥ ॥ ॐ वीरासनाश्रयाय नमः ॥
॥ ॐ पीताम्बराय नमः ॥ ॥ ॐ खड्गधराय नमः ॥ ॥ ॐ खण्डेन्दुकृतशेखराय नमः ॥ ॥ ॐ चित्राङ्कश्यामदशनाय नमः ॥ ॥ ॐ फालचन्द्राय नमः ॥
॥ ॐ चतुर्भुजाय नमः ॥ ॥ ॐ योगाधिपाय नमः ॥ ॥ ॐ तारकस्थाय नमः ॥ ॥ ॐ पुरुषाय नमः ॥ ॥ ॐ गजकर्णकाय नमः ॥ ॥ ॐ गणाधिराजाय नमः ॥
॥ ॐ विजयस्थिराय नमः ॥ ॥ ॐ गणपतये नमः ॥ ॥ ॐ ध्वजिने नमः ॥ ॥ ॐ देवदेवाय नमः ॥ ॥ ॐ स्मरप्राणदीपकाय नमः ॥ ॥ ॐ वायुकीलकाय नमः ॥
॥ ॐ विपश्चिद्वरदाय नमः ॥ ॥ ॐ नादाय नमः ॥ ॥ ॐ नादभिन्नवलाहकाय नमः ॥ ॥ ॐ वराहवदनाय नमः ॥ ॥ ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॥
॥ ॐ व्याघ्राजिनाम्बराय नमः ॥ ॥ ॐ इच्छाशक्तिधराय नमः ॥ ॥ ॐ देवत्रात्रे नमः ॥ ॥ ॐ दैत्यविमर्दनाय नमः ॥ ॥ ॐ शम्भुवक्त्रोद्भवाय नमः ॥
॥ ॐ शम्भुकोपघ्ने नमः ॥ ॥ ॐ शम्भुहास्यभुवे नमः ॥ ॥ ॐ शम्भुतेजसे नमः ॥ ॥ ॐ शिवाशोकहारिणे नमः ॥ ॥ ॐ गौरीसुखावहाय नमः ॥
॥ ॐ उमाङ्गमलजाय नमः ॥ ॥ ॐ गौरीतेजोभुवे नमः ॥ ॥ ॐ स्वर्धुनीभवाय नमः ॥ ॥ ॐ यज्ञकायाय नमः ॥ ॥ ॐ महानादाय नमः ॥
॥ ॐ गिरिवर्ष्मणे नमः ॥ ॥ ॐ शुभाननाय नमः ॥ ॥ ॐ सर्वात्मने नमः ॥ ॥ ॐ सर्वदेवात्मने नमः ॥ ॥ ॐ ब्रह्ममूर्ध्ने नमः ॥ ॥ ॐ ककुप्छ्रुतये नमः ॥
॥ ॐ ब्रह्माण्डकुम्भाय नमः ॥ ॥ ॐ चिद्व्योमफालाय नमः ॥ ॥ ॐ सत्यशिरोरुहाय नमः ॥ ॥ ॐ जगज्जन्मलयोन्मेषनिमेषाय नमः ॥
॥ ॐ अग्न्यर्कसोमदृशे नमः ॥ ॥ ॐ गिरीन्द्रैकरदाय नमः ॥ ॥ ॐ धर्माय नमः ॥ ॥ ॐ धर्मिष्ठाय नमः ॥ ॥ ॐ सामबृंहिताय नमः ॥
॥ ॐ ग्रहर्क्षदशनाय नमः ॥ ॥ ॐ वाणीजिह्वाय नमः ॥ ॥ ॐ वासवनासिकाय नमः ॥ ॥ ॐ कुलाचलांसाय नमः ॥ ॥ ॐ सोमार्कघण्टाय नमः ॥
॥ ॐ रुद्रशिरोधराय नमः ॥ ॥ ॐ नदीनदभुजाय नमः ॥ ॥ ॐ सर्पाङ्गुळिकाय नमः ॥ ॥ ॐ तारकानखाय नमः ॥ ॥ ॐ भ्रूमध्यसंस्थितकराय नमः ॥
॥ ॐ ब्रह्मविद्यामदोत्कटाय नमः ॥ ॥ ॐ व्योमनाभाय नमः ॥ ॥ ॐ श्रीहृदयाय नमः ॥ ॥ ॐ मेरुपृष्ठाय नमः ॥ ॥ ॐ अर्णवोदराय नमः ॥
॥ ॐ कुक्षिस्थयक्षगन्धर्वरक्षः- किन्नरमानुषाय नमः ॥ ॥ ॐ पृथ्वीकटये नमः ॥ ॥ ॐ सृष्टिलिङ्गाय नमः ॥ ॥ ॐ शैलोरवे नमः ॥
॥ ॐ उदग्रजानुकाय नमः ॥ ॥ ॐ पाताळजङ्घाय नमः ॥ ॥ ॐ मुनिपदे नमः ॥ ॥ ॐ कालाङ्गुष्ठाय नमः ॥ ॥ ॐ त्रयीतनवे नमः ॥
॥ ॐ ज्योतिर्मण्डललाङ्गूलाय नमः ॥ ॥ ॐ हृदयालाननिश्चलाय नमः ॥ ॥ ॐ हृत्पद्मकर्णिकाशायिने नमः ॥ ॥ ॐ वियत्केळिसरोरुहाय नमः ॥
॥ ॐ सद्भक्तध्याननिगळाय नमः ॥ ॥ ॐ पूजावारिनिवारिताय नमः ॥ ॥ ॐ प्रतापिने नमः ॥ ॥ ॐ काश्यपसुताय नमः ॥ ॥ ॐ गणपाय नमः ॥
॥ ॐ विटपिने नमः ॥ ॥ ॐ बलिने नमः ॥ ॥ ॐ यशस्विने नमः ॥ ॥ ॐ धार्मिकाय नमः ॥ ॥ ॐ स्वोजसे नमः ॥ ॥ ॐ प्रमथाय नमः ॥
॥ ॐ प्रमथेश्वराय नमः ॥ ॥ ॐ चिन्तामणिद्वीपपतये नमः ॥ ॥ ॐ कल्पद्रुमवनालयाय नमः ॥ ॥ ॐ रत्नमण्डपमध्यस्थाय नमः ॥
॥ ॐ रत्नसिंहासनाश्रयाय नमः ॥ ॥ ॐ तीव्राशिरोधृतपदाय नमः ॥ ॥ ॐ ज्वलिनीमौळिलालिताय नमः ॥ ॥ ॐ नन्दानन्दितपीठश्रिये नमः ॥
॥ ॐ भोगदाभूषितासनाय नमः ॥ ॥ ॐ सकामदायिनीपीठाय नमः ॥ ॥ ॐ स्फुरदुग्रासनाश्रयाय नमः ॥ ॥ ॐ तेजोवतीशिरोरत्नाय नमः ॥
॥ ॐ सत्यानित्यवतंसिताय नमः ॥ ॥ ॐ सविघ्ननाशिनीपीठाय नमः ॥ ॥ ॐ सर्वशक्त्यम्बुजालयाय नमः ॥ ॥ ॐ लिपिपद्मासनाधाराय नमः ॥
॥ ॐ वह्निधामत्रयालयाय नमः ॥ ॥ ॐ उन्नतप्रपदाय नमः ॥ ॥ ॐ गूढगुल्फाय नमः ॥ ॥ ॐ संवृतपार्ष्णिकाय नमः ॥ ॥ ॐ पीनजङ्घाय नमः ॥
॥ ॐ श्र्लिष्टजानवे नमः ॥ ॥ ॐ स्थूलरूपाय नमः ॥ ॥ ॐ नमत्कटये नमः ॥ ॥ ॐ निम्ननाभये नमः ॥ ॥ ॐ स्थूलकुक्षये नमः ॥
॥ ॐ पीनवक्षसे नमः ॥ ॥ ॐ बृहद्भुजाय नमः ॥ ॥ ॐ पीनस्कन्धाय नमः ॥ ॥ ॐ कम्बुकण्ठाय नमः ॥ ॥ ॐ लम्बोष्ठाय नमः ॥
॥ ॐ लम्बनासिकाय नमः ॥ ॥ ॐ भग्नवामरदाय नमः ॥ ॥ ॐ तुङ्गदक्षदन्ताय नमः ॥ ॥ ॐ महाहनवे नमः ॥ ॥ ॐ ह्रस्वनेत्रत्रयाय नमः ॥
॥ ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॥ ॥ ॐ निबिडमस्तकाय नमः ॥ ॥ ॐ स्तम्बकाकारकुम्भाग्राय नमः ॥ ॥ ॐ रत्नमौळये नमः ॥ ॥ ॐ निरङ्कुशाय नमः ॥
॥ ॐ सर्पहारकटीसूत्राय नमः ॥ ॥ ॐ सर्पयज्ञोपवीतवते नमः ॥ ॥ ॐ सर्पकोटीरकटकाय नमः ॥ ॥ ॐ सर्पग्रैवेयकाङ्गदाय नमः ॥
॥ ॐ सर्पकक्षोदराबन्धाय नमः ॥ ॥ ॐ सर्पराजोत्तरीयकाय नमः ॥ ॥ ॐ रक्तरक्ताम्बरधराय नमः ॥ ॥ ॐ रक्तमाल्यविभूषणाय नमः ॥
॥ ॐ रक्तेक्षणाय नमः ॥ ॥ ॐ रक्तकराय नमः ॥ ॥ ॐ रक्तताल्वोष्ठपल्लवाय नमः ॥ ॥ ॐ श्वेताय नमः ॥ ॥ ॐ श्वेताम्बरधराय नमः ॥
॥ ॐ श्वेतमाल्यविभूषणाय नमः ॥ ॥ ॐ श्वेतातपत्ररुचिराय नमः ॥ ॥ ॐ श्वेतचामरवीजिताय नमः ॥ ॥ ॐ सर्वावयवसम्पूर्णाय नमः ॥
॥ ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः ॥ ॥ ॐ सर्वाभरणभूषाढ्याय नमः ॥ ॥ ॐ सर्वशोभासमन्विताय नमः ॥ ॥ ॐ सर्वमङ्गळमाङ्गल्याय नमः ॥
॥ ॐ सर्वकारणकारणाय नमः ॥ ॥ ॐ सर्वदैककराय नमः ॥ ॥ ॐ शार्ङ्गिणे नमः ॥ ॥ ॐ बीजापूरगदाधराय नमः ॥ ॥ ॐ इक्षुचापधराय नमः ॥
॥ ॐ शूलिने नमः ॥ ॥ ॐ चक्रपाणये नमः ॥ ॥ ॐ सरोजभृते नमः ॥ ॥ ॐ पाशिने नमः ॥ ॥ ॐ धृतोत्पलाय नमः ॥ ॥ ॐ शालिने नमः ॥
॥ ॐ मञ्जरीभृते नमः ॥ ॥ ॐ स्वदन्तभृते नमः ॥ ॥ ॐ कल्पवल्लीधराय नमः ॥ ॥ ॐ विश्वाभयदैककराय नमः ॥ ॥ ॐ वशिने नमः ॥
॥ ॐ अक्षमालाधराय नमः ॥ ॥ ॐ ज्ञानमुद्रावते नमः ॥ ॥ ॐ मुद्गरायुधाय नमः ॥ ॥ ॐ पूर्णपात्रिणे नमः ॥ ॥ ॐ कम्बुधराय नमः ॥
॥ ॐ विधूतारिसमूहकाय नमः ॥ ॥ ॐ मातुलुङ्गधराय नमः ॥ ॥ ॐ चूतकलिकाभृते नमः ॥ ॥ ॐ कुठारवते नमः ॥
॥ ॐ पुष्करस्थस्वर्णघटी- पूर्णरत्नाभिवर्षकाय नमः ॥ ॥ ॐ भारतीसुन्दरीनाथाय नमः ॥ ॥ ॐ विनायकरतिप्रियाय नमः ॥
॥ ॐ महालक्ष्मीप्रियतमाय नमः ॥ ॥ ॐ सिद्धलक्ष्मीमनोहराय नमः ॥ ॥ ॐ रमारमेशपूर्वाङ्गाय नमः ॥ ॥ ॐ दक्षिनोमामहेश्वराय नमः ॥
॥ ॐ महीवराहवामाङ्गाय नमः ॥ ॥ ॐ रतिकन्दर्पपश्चिमाय नमः ॥ ॥ ॐ आमोदमोदजननाय नमः ॥ ॥ ॐ सप्रमोदप्रमोदनाय नमः ॥
॥ ॐ समेधितसमृद्धश्रिये नमः ॥ ॥ ॐ बुद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नमः ॥ ॥ ॐ दत्तसौमुख्यसुमुखाय नमः ॥ ॥ ॐ कान्तिकन्दळिताश्रयाय नमः ॥
॥ ॐ मदनावत्याश्रिताङ्घ्रये नमः ॥ ॥ ॐ कृतवैमुख्यदुर्मुखाय नमः ॥ ॥ ॐ विघ्नसम्पल्लतोपघ्नाय नमः ॥ ॥ ॐ सदोन्निद्रमदद्रवाय नमः ॥
॥ ॐ विघ्नकृन्निघ्नचरणाय नमः ॥ ॥ ॐ द्राविणीशक्तिसत्कृताय नमः ॥ ॥ ॐ तीव्राप्रसन्ननयनाय नमः ॥ ॥ ॐ ज्वालिनीपालनैकदृशे नमः ॥
॥ ॐ मोहिनीमोहनाय नमः ॥ ॥ ॐ भोगदायिनीकान्तिमण्डिताय नमः ॥ ॥ ॐ कामिनीकान्तवक्त्रश्रिये नमः ॥ ॥ ॐ अधिष्ठितवसुन्धराय नमः ॥
॥ ॐ वसुधारामनोमोदमहाशङ्ख- निधिप्रभवे नमः ॥ ॥ ॐ नमद्वसुमतीमौळिमहापद्म- निधिप्रभवे नमः ॥ ॥ ॐ सर्वसद्रुरुसंसेव्याय नमः ॥
॥ ॐ शोचिष्केशहृदाश्रयाय नमः ॥ ॥ ॐ ईशानमूर्ध्ने नमः ॥ ॥ ॐ देवेन्द्रशिखाय नमः ॥ ॥ ॐ पवननन्दनाय नमः ॥ ॥ ॐ उग्राय नमः ॥
॥ ॐ प्रत्यग्रनयनाय नमः ॥ ॥ ॐ दिव्यास्त्राणां प्रयोगवेत्त्रे नमः ॥ ॥ ॐ ऐरावतादिसर्वाशावारणावरण- प्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ वज्राद्यस्त्रपरीवाराय नमः ॥
॥ ॐ गणचण्डसमाश्रयाय नमः ॥ ॥ ॐ जयाय नमः ॥ ॥ ॐ जयपरीवाराय नमः ॥ ॥ ॐ विजयाय नमः ॥ ॥ ॐ विजयावहाय नमः ॥
॥ ॐ अजितार्चितपादाब्जाय नमः ॥ ॥ ॐ नित्यानित्यावतंसिताय नमः ॥ ॥ ॐ विलासिनीकृतोल्लासाय नमः ॥ ॥ ॐ शौण्डिने नमः ॥
॥ ॐ सौन्दर्यमण्डिताय नमः ॥ ॥ ॐ अनन्तानन्तसुखदाय नमः ॥ ॥ ॐ सुमङ्गळसुमङ्गळाय नमः ॥ ॥ ॐ इच्छाशक्तये नमः ॥
॥ ॐ ज्ञानशक्तये नमः ॥ ॥ ॐ क्रियाशक्तिनिषेविताय नमः ॥ ॥ ॐ सुभगासंश्रितपदाय नमः ॥ ॥ ॐ ललिताललिताश्रयाय नमः ॥
॥ ॐ कामिनीकामनाय नमः ॥ ॥ ॐ कामाय नमः ॥ ॥ ॐ मानिनीकेळिलालिताय नमः ॥ ॥ ॐ सरस्वत्याश्रयाय नमः ॥ ॥ ॐ गौरीनन्दनाय नमः ॥
॥ ॐ श्रीनिकेतनाय नमः ॥ ॥ ॐ गुरुगुप्तपदाय नमः ॥ ॥ ॐ वाचा सिद्धाय नमः ॥ ॥ ॐ वागीश्वरेश्वराय नमः ॥ ॥ ॐ नळिनीकामुकाय नमः ॥
॥ ॐ वामारामाज्येष्ठामनोरमाय नमः ॥ ॥ ॐ रौद्रीमुद्रितपादाब्जाय नमः ॥ ॥ ॐ हुंबीजाय नमः ॥ ॥ ॐ तुङ्गशक्तिकाय नमः ॥
॥ ॐ विश्वादिजननत्राणाय नमः ॥ ॥ ॐ स्वाहाशक्तये नमः ॥ ॥ ॐ सकीलकाय नमः ॥ ॥ ॐ अमृताब्धिकृतावासाय नमः ॥ ॥ ॐ मदघूर्णितलोचनाय नमः ॥
॥ ॐ उच्छिष्टगणाय नमः ॥ ॥ ॐ उच्छिष्टगणेशाय नमः ॥ ॥ ॐ गणनायकाय नमः ॥ ॥ ॐ सार्वकालिकसंसिद्धये नमः ॥ ॥ ॐ नित्यशैवाय नमः ॥
॥ ॐ दिगम्बराय नमः ॥ ॥ ॐ अनपायाय नमः ॥ ॥ ॐ अनन्तदृष्टये नमः ॥ ॥ ॐ अप्रमेयाय नमः ॥ ॥ ॐ अजरामराय नमः ॥
॥ ॐ अनाविलाय नमः ॥ ॥ ॐ अप्रतिरथाय नमः ॥ ॥ ॐ अच्युताय नमः ॥ ॥ ॐ अमृताय नमः ॥ ॥ ॐ अक्षराय नमः ॥ ॥ ॐ अप्रतर्क्याय नमः ॥
॥ ॐ अक्षयाय नमः ॥ ॥ ॐ अजय्याय नमः ॥ ॥ ॐ अनाथाय नमः ॥ ॥ ॐ अनामयाय नमः ॥ ॥ ॐ अमोघसिद्धये नमः ॥ ॥ ॐ अद्वैताय नमः ॥
॥ ॐ अघोराय नमः ॥ ॥ ॐ अप्रतिमाननाय नमः ॥ ॥ ॐ अनाकाराय नमः ॥ ॥ ॐ अब्धिभूम्यग्निबलघ्ने नमः ॥ ॥ ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः ॥
॥ ॐ आधारपीठाय नमः ॥ ॥ ॐ आधाराय नमः ॥ ॥ ॐ आधाराधेयवर्जिताय नमः ॥ ॥ ॐ आखुवाहनकेतनाय नमः ॥ ॥ ॐ आशापूरकाय नमः ॥
॥ ॐ आखुमहारणाय नमः ॥ ॥ ॐ इक्षुसागरमध्यस्थाय नमः ॥ ॥ ॐ इक्षुभक्षणलालसाय नमः ॥ ॥ ॐ इक्षुचापातिरेकश्रिये नमः ॥ ॥ ॐ इक्षुचापनिषेविताय नमः ॥
॥ ॐ इन्द्रगोपसमानश्रिये नमः ॥ ॥ ॐ इन्द्रनीलसमद्युतये नमः ॥ ॥ ॐ इन्दीवरदळश्यामाय नमः ॥ ॥ ॐ इन्दुमण्डलनिर्मलाय नमः ॥ ॥ ॐ इन्द्रप्रियाय नमः ॥
॥ ॐ इडाभागाय नमः ॥ ॥ ॐ इडाधाम्ने नमः ॥ ॥ ॐ इन्दिराप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ इक्ष्वाकुविघ्नविध्वंसिने नमः ॥ ॥ ॐ इतिकर्तव्यतेप्सिताय नमः ॥
॥ ॐ ईशानमौळये नमः ॥ ॥ ॐ ईशानाय नमः ॥ ॥ ॐ ईशानसुताय नमः ॥ ॥ ॐ ईशघाय नमः ॥ ॥ ॐ ईषणत्रयकल्पान्ताय नमः ॥
॥ ॐ ईहामात्रविवर्जिताय नमः ॥ ॥ ॐ उपेन्द्राय नमः ॥ ॥ ॐ उडुभृन्मौळये नमः ॥ ॥ ॐ उडेरकबलिप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ उन्नताननाय नमः ॥
॥ ॐ उत्तुङ्गाय नमः ॥ ॥ ॐ उदराय नमः ॥ ॥ ॐ त्रिदशाग्रण्यै नमः ॥ ॥ ॐ ऊर्जस्वते नमः ॥ ॥ ॐ उज्ज्वलतनवे नमः ॥ ॥ ॐ ऊहापोहदुरासदाय नमः ॥
॥ ॐ ऋग्यजुस्सामसम्भूतये नमः ॥ ॥ ॐ ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नमः ॥ ॥ ॐ ऋजुचित्तैकसुलभाय नमः ॥ ॥ ॐ ऋणत्रयविमोचनाय नमः ॥
॥ ॐ स्वभक्तविघ्ननाशनाय नमः ॥ ॥ ॐ सुरद्विट्छक्तिलोपकृते नमः ॥ ॥ ॐ विमुखार्चानाविलुप्तश्रिये नमः ॥ ॥ ॐ लूताविस्फोटनाशनाय नमः ॥
॥ ॐ एकारपीठमध्यस्थाय नमः ॥ ॥ ॐ एकपादकृतासनाय नमः ॥ ॥ ॐ एजिताखिलदैत्यश्रिये नमः ॥ ॥ ॐ एजिताखिलसंश्रयाय नमः ॥
॥ ॐ ऐश्वर्यनिधये नमः ॥ ॥ ॐ ऐश्वर्याय नमः ॥ ॥ ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ ऐरंमदसमोन्मेषाय नमः ॥ ॥ ॐ ऐरावतनिभाननाय नमः ॥
॥ ॐ ओङ्कारवाच्याय नमः ॥ ॥ ॐ ओङ्काराय नमः ॥ ॥ ॐ ओजस्वते नमः ॥ ॥ ॐ ओषधीपतये नमः ॥ ॥ ॐ औदार्यनिधये नमः ॥ ॥ ॐ औद्धत्यधुर्याय नमः ॥
॥ ॐ औन्नत्यविग्रहाय नमः ॥ ॥ ॐ सुरनागानामङ्कुशाय नमः ॥ ॥ ॐ सुरविद्विषामङ्कुशाय नमः ॥ ॥ ॐ असमस्तविसर्गान्तपादेषु- परिकीर्तिताय नमः ॥
॥ ॐ कमण्डलुधराय नमः ॥ ॥ ॐ कल्पाय नमः ॥ ॥ ॐ कपर्दिने नमः ॥ ॥ ॐ कलभाननाय नमः ॥ ॥ ॐ कर्मसाक्षिणे नमः ॥ ॥ ॐ कर्मकर्त्रे नमः ॥
॥ ॐ कर्माकर्मफलप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ कदम्बकोरकाकाराय नमः ॥ ॥ ॐ कूश्माण्डगणनायकाय नमः ॥ ॥ ॐ कारुण्यदेहाय नमः ॥ ॥ ॐ कपिलाय नमः ॥
॥ ॐ कथकाय नमः ॥ ॥ ॐ कटिसूत्रभृते नमः ॥ ॥ ॐ खर्वाय नमः ॥ ॥ ॐ खड्गप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ खड्गिने नमः ॥ ॥ ॐ खातान्तस्थाय नमः ॥
॥ ॐ खनिर्मलाय नमः ॥ ॥ ॐ खर्वाटश्रृङ्गनिलयाय नमः ॥ ॥ ॐ खट्वाङ्गिने नमः ॥ ॥ ॐ खदुरासदाय नमः ॥ ॥ ॐ गणाढ्याय नमः ॥ ॥ ॐ गहनाय नमः ॥
॥ ॐ गम्याय नमः ॥ ॥ ॐ गद्यपद्यसुधार्णवाय नमः ॥ ॥ ॐ गद्यगानप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ गर्जाय नमः ॥ ॥ ॐ गीतगीर्वाणपूर्वजाय नमः ॥
॥ ॐ गुह्याचाररताय नमः ॥ ॥ ॐ गुह्याय नमः ॥ ॥ ॐ गुह्यागमनिरूपिताय नमः ॥ ॥ ॐ गुहाशयाय नमः ॥ ॥ ॐ गुहाब्धिस्थाय नमः ॥
॥ ॐ गुरुगम्याय नमः ॥ ॥ ॐ गुरोर्गुरवे नमः ॥ ॥ ॐ घण्टाघर्घरिकामालिने नमः ॥ ॥ ॐ घण्टकुम्भाय नमः ॥ ॥ ॐ घटोदराय नमः ॥
॥ ॐ चण्डाय नमः ॥ ॥ ॐ चण्डीश्वराय नमः ॥ ॥ ॐ चण्डिने नमः ॥ ॥ ॐ चण्डेशाय नमः ॥ ॥ ॐ चण्डविक्रमाय नमः ॥ ॥ ॐ चराचरपित्रे नमः ॥
॥ ॐ चिन्तामणिचर्वणलालसाय नमः ॥ ॥ ॐ छन्दसे नमः ॥ ॥ ॐ छन्दोवपुषे नमः ॥ ॥ ॐ छन्दोदुर्लक्ष्याय नमः ॥ ॥ ॐ छन्दविग्रहाय नमः ॥
॥ ॐ जगद्योनये नमः ॥ ॥ ॐ जगत्साक्षिणे नमः ॥ ॥ ॐ जगदीशाय नमः ॥ ॥ ॐ जगन्मयाय नमः ॥ ॥ ॐ जपाय नमः ॥ ॥ ॐ जपपराय नमः ॥
॥ ॐ जप्याय नमः ॥ ॥ ॐ जिह्वासिंहासनप्रभवे नमः ॥ ॥ ॐ झलझ्झलोल्लसद्दानझङ्कारि- भ्रमराकुलाय नमः ॥ ॥ ॐ टङ्कारस्फारसंरावानुकारि- मणिनूपुराय नमः ॥
॥ ॐ तापत्रयनिवारिणे नमः ॥ ॥ ॐ सर्वमन्त्रैकसिद्धिदाय नमः ॥ ॥ ॐ डिण्डिमुण्डाय नमः ॥ ॥ ॐ डाकिनीशाय नमः ॥ ॥ ॐ डामराय नमः ॥ ॥ ॐ डिण्डिमप्रियाय नमः ॥
॥ ॐ ढक्कानिनादमुदिताय नमः ॥ ॥ ॐ ढौकाय नमः ॥ ॥ ॐ ढुंढिविनायकाय नमः ॥ ॥ ॐ तत्वानां परमाय नमः ॥ ॥ ॐ तत्वज्ञेयाय नमः ॥ ॥ ॐ तत्वनिरूपिताय नमः ॥
॥ ॐ तारकान्तरसंस्थानाय नमः ॥ ॥ ॐ तारकाय नमः ॥ ॥ ॐ तारकान्तकाय नमः ॥ ॥ ॐ स्थाणवे नमः ॥ ॥ ॐ स्थाणुप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ स्थात्रे नमः ॥
॥ ॐ स्थावराय नमः ॥ ॥ ॐ जङ्गमाय नमः ॥ ॥ ॐ जगते नमः ॥ ॥ ॐ दक्षयज्ञप्रमथनाय नमः ॥ ॥ ॐ दात्रे नमः ॥ ॥ ॐ दानवमोहनाय नमः ॥ ॥ ॐ दयावते नमः ॥
॥ ॐ दिव्यविभवाय नमः ॥ ॥ ॐ दण्डभृते नमः ॥ ॥ ॐ दण्डनायकाय नमः ॥ ॥ ॐ दन्तप्रभिन्नाभ्रमलाय नमः ॥ ॥ ॐ दैत्यवारणदारणाय नमः ॥
॥ ॐ दंष्ट्रालग्नद्विपघटाय नमः ॥ ॥ ॐ देवार्थनृगजाकृतये नमः ॥ ॥ ॐ धनधान्यपतये नमः ॥ ॥ ॐ धन्याय नमः ॥ ॥ ॐ धनदाय नमः ॥ ॥ ॐ धरणीधराय नमः ॥
॥ ॐ ध्यानैकप्रकटाय नमः ॥ ॥ ॐ ध्येयाय नमः ॥ ॥ ॐ ध्यानाय नमः ॥ ॥ ॐ ध्यानपरायणाय नमः ॥ ॥ ॐ नन्द्याय नमः ॥ ॥ ॐ नन्दिप्रियाय नमः ॥
॥ ॐ नादाय नमः ॥ ॥ ॐ नादमध्यप्रतिष्ठिताय नमः ॥ ॥ ॐ निष्कलाय नमः ॥ ॥ ॐ निर्मलाय नमः ॥ ॥ ॐ नित्याय नमः ॥ ॥ ॐ नित्यानित्याय नमः ॥
॥ ॐ निरामयाय नमः ॥ ॥ ॐ परंव्योम्ने नमः ॥ ॥ ॐ परंधाम्ने नमः ॥ ॥ ॐ परमात्मने नमः ॥ ॥ ॐ परम्पदाय नमः ॥ ॥ ॐ परात्परस्मै नमः ॥
॥ ॐ पशुपतये नमः ॥ ॥ ॐ पूर्णमोदकसारवते नमः ॥ ॥ ॐ पूर्णानन्दाय नमः ॥ ॥ ॐ परानन्दाय नमः ॥ ॥ ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ॥ ॥ ॐ पद्मप्रसन्ननयनाय नमः ॥
॥ ॐ प्रणताज्ञानमोचनाय नमः ॥ ॥ ॐ प्रमाणप्रत्ययातीताय नमः ॥ ॥ ॐ प्रणतार्तिनिवारणाय नमः ॥ ॥ ॐ फलहस्ताय नमः ॥ ॥ ॐ फणिपतये नमः ॥
॥ ॐ फेत्कारफणितप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ बाणार्चिताङ्घ्रियुगळाय नमः ॥ ॥ ॐ बाणकेळिकुतूहलिने नमः ॥ ॥ ॐ ब्रह्मणे नमः ॥ ॥ ॐ ब्रह्मार्चितपदाय नमः ॥
॥ ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॥ ॥ ॐ बृहस्पतये नमः ॥ ॥ ॐ बृहत्तमाय नमः ॥ ॥ ॐ ब्रह्मपराय नमः ॥ ॥ ॐ ब्रह्मण्याय नमः ॥ ॥ ॐ ब्रह्मवित्प्रियाय नमः ॥
॥ ॐ बृहन्नादाग्र्यचीत्काराय नमः ॥ ॥ ॐ ब्रह्माण्डावळिमेखलाय नमः ॥ ॥ ॐ भ्रूक्षेपदत्तलक्ष्मीकाय नमः ॥ ॥ ॐ भर्गाय नमः ॥ ॥ ॐ भद्राय नमः ॥
॥ ॐ भयापहाय नमः ॥ ॥ ॐ भगवते नमः ॥ ॥ ॐ भक्तिसुलभाय नमः ॥ ॥ ॐ भूतिदाय नमः ॥ ॥ ॐ भूतिभूषणाय नमः ॥ ॥ ॐ भव्याय नमः ॥
॥ ॐ भूतालयाय नमः ॥ ॥ ॐ भोगदात्रे नमः ॥ ॥ ॐ भ्रूमध्यगोचराय नमः ॥ ॥ ॐ मन्त्राय नमः ॥ ॥ ॐ मन्त्रपतये नमः ॥ ॥ ॐ मन्त्रिणे नमः ॥
॥ ॐ मदमत्तमनोरमाय नमः ॥ ॥ ॐ मेखलावते नमः ॥ ॥ ॐ मन्दगतये नमः ॥ ॥ ॐ मतिमत्कमलेक्षणाय नमः ॥ ॥ ॐ महाबलाय नमः ॥
॥ ॐ महावीराय नमः ॥ ॥ ॐ महाप्राणाय नमः ॥ ॥ ॐ महामनसे नमः ॥ ॥ ॐ यज्ञाय नमः ॥ ॥ ॐ यज्ञपतये नमः ॥ ॥ ॐ यज्ञगोप्त्रे नमः ॥
॥ ॐ यज्ञफलप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ यशस्कराय नमः ॥ ॥ ॐ योगगम्याय नमः ॥ ॥ ॐ याज्ञिकाय नमः ॥ ॥ ॐ याजकप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ रसाय नमः ॥
॥ ॐ रसप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ रस्याय नमः ॥ ॥ ॐ रञ्जकाय नमः ॥ ॥ ॐ रावणार्चिताय नमः ॥ ॥ ॐ रक्षोरक्षाकराय नमः ॥ ॥ ॐ रत्नगर्भाय नमः ॥
॥ ॐ राज्यसुखप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ लक्षाय नमः ॥ ॥ ॐ लक्षप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ लक्ष्याय नमः ॥ ॥ ॐ लयस्थाय नमः ॥ ॥ ॐ लड्डुकप्रियाय नमः ॥
॥ ॐ लास्यप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ लास्यपदाय नमः ॥ ॥ ॐ लाभकृल्लोकविश्रुताय नमः ॥ ॥ ॐ वरेण्याय नमः ॥ ॥ ॐ वह्निवदनाय नमः ॥ ॥ ॐ वन्द्याय नमः ॥
॥ ॐ वेदान्तगोचराय नमः ॥ ॥ ॐ विकर्त्रे नमः ॥ ॥ ॐ विश्वतश्चक्षुषे नमः ॥ ॥ ॐ विधात्रे नमः ॥ ॥ ॐ विश्वतोमुखाय नमः ॥ ॥ ॐ वामदेवाय नमः ॥
॥ ॐ विश्वनेत्रे नमः ॥ ॥ ॐ वज्रिणे नमः ॥ ॥ ॐ वज्रनिवारणाय नमः ॥ ॥ ॐ विश्वबन्धनविष्कम्भाधाराय नमः ॥ ॥ ॐ विश्वामरप्रभवे नमः ॥
॥ ॐ शब्दब्रह्मणे नमः ॥ ॥ ॐ शमप्राप्याय नमः ॥ ॥ ॐ शम्भुशक्तिगणेश्वराय नमः ॥ ॥ ॐ शास्त्रशिखाग्रनिलयाय नमः ॥ ॥ ॐ शरण्याय नमः ॥
॥ ॐ शिखरीश्वराय नमः ॥ ॥ ॐ षडृतुकुसुमस्त्रग्विणे नमः ॥ ॥ ॐ षडाधाराय नमः ॥ ॥ ॐ षडक्षराय नमः ॥ ॥ ॐ संसारवैद्याय नमः ॥ ॥ ॐ सर्वज्ञाय नमः ॥
॥ ॐ सर्वभेषजभेषजाय नमः ॥ ॥ ॐ सृष्टिस्थितिलयक्रीडाय नमः ॥ ॥ ॐ सुरकुञ्जरभेदनाय नमः ॥ ॥ ॐ सिन्दूरितमहाकुम्भाय नमः ॥ ॥ ॐ सदसद्व्यक्तिदायकाय नमः ॥
॥ ॐ साक्षिणे नमः ॥ ॥ ॐ समुद्रमथनाय नमः ॥ ॥ ॐ स्वसंवेद्याय नमः ॥ ॥ ॐ स्वदक्षिणाय नमः ॥ ॥ ॐ स्वतन्त्राय नमः ॥ ॥ ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः ॥
॥ ॐ सामगानरताय नमः ॥ ॥ ॐ सुखिने नमः ॥ ॥ ॐ हंसाय नमः ॥ ॥ ॐ हस्तिपिशाचीशाय नमः ॥ ॥ ॐ हवनाय नमः ॥ ॥ ॐ हव्यकव्यभुजे नमः ॥
॥ ॐ हव्याय नमः ॥ ॥ ॐ हृतप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ हर्षाय नमः ॥ ॥ ॐ हृल्लेखामन्त्रमध्यगाय नमः ॥ ॥ ॐ क्षेत्राधिपाय नमः ॥ ॥ ॐ क्षमाभर्त्रे नमः ॥
॥ ॐ क्षमापरपरायणाय नमः ॥ ॥ ॐ क्षिप्रक्षेमकराय नमः ॥ ॥ ॐ क्षेमानन्दाय नमः ॥ ॥ ॐ क्षोणीसुरद्रुमाय नमः ॥ ॥ ॐ धर्मप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ अर्थदाय नमः ॥
॥ ॐ कामदात्रे नमः ॥ ॥ ॐ सौभाग्यवर्धनाय नमः ॥ ॥ ॐ विद्याप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ विभवदाय नमः ॥ ॥ ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ आभिरूप्यकराय नमः ॥
॥ ॐ वीरश्रीप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ विजयप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ सर्ववश्यकराय नमः ॥ ॥ ॐ गर्भदोषघ्ने नमः ॥ ॥ ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ मेधादाय नमः ॥
॥ ॐ कीर्तिदाय नमः ॥ ॥ ॐ शोकहारिणे नमः ॥ ॥ ॐ दौर्भाग्यनाशनाय नमः ॥ ॥ ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः ॥ ॥ ॐ दुष्टचित्तप्रसादनाय नमः ॥
॥ ॐ पराभिचारशमनाय नमः ॥ ॥ ॐ दुःखभञ्जनकारकाय नमः ॥ ॥ ॐ लवाय नमः ॥ ॥ ॐ त्रुटये नमः ॥ ॥ ॐ कलायै नमः ॥ ॥ ॐ काष्ठायै नमः ॥
॥ ॐ निमेषाय नमः ॥ ॥ ॐ घट्यै ॥ ॥ ॐ मुहूर्ताय नमः ॥ ॥ ॐ प्रहराय नमः ॥ ॥ ॐ दिवाय नमः ॥ ॥ ॐ नक्ताय नमः ॥ ॥ ॐ अहोरात्राय नमः ॥ ॥ ॐ अहर्निशाय नमः ॥
॥ ॐ पक्षाय नमः ॥ ॥ ॐ मासाय नमः ॥ ॥ ॐ अयनाय नमः ॥ ॥ ॐ वर्षाय नमः ॥ ॥ ॐ युगाय नमः ॥ ॥ ॐ कल्पाय नमः ॥ ॥ ॐ महालयाय नमः ॥ ॥ ॐ राशये नमः ॥
॥ ॐ तारायै ॥ ॥ ॐ तिथये नमः ॥ ॥ ॐ योगाय नमः ॥ ॥ ॐ वाराय नमः ॥ ॥ ॐ करणाय नमः ॥ ॥ ॐ अंशकाय नमः ॥ ॥ ॐ लग्नाय नमः ॥ ॥ ॐ होरायै नमः ॥
॥ ॐ कालचक्राय नमः ॥ ॥ ॐ मेरवे नमः ॥ ॥ ॐ सप्तऋषिभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ ध्रुवाय नमः ॥ ॥ ॐ राहवे नमः ॥ ॥ ॐ मन्दाय नमः ॥ ॥ ॐ कवये नमः ॥ ॥ ॐ जीवाय नमः ॥
॥ ॐ बुधाय नमः ॥ ॥ ॐ भौमाय नमः ॥ ॥ ॐ शशिने नमः ॥ ॥ ॐ रवये नमः ॥ ॥ ॐ कालाय नमः ॥ ॥ ॐ सृष्टिस्थितये नमः ॥ ॥ ॐ विश्वस्मै नमः ॥ ॥ ॐ स्थावराय नमः ॥
॥ ॐ जङ्गमाय नमः ॥ ॥ ॐ जगते नमः ॥ ॥ ॐ भुवे नमः ॥ ॥ ॐ अद्भ्यो नमः ॥ ॥ ॐ अग्नये नमः ॥ ॥ ॐ मरुते नमः ॥ ॥ ॐ व्योम्ने नमः ॥ ॥ ॐ अहङ्कृतये नमः ॥
॥ ॐ प्रकृतये नमः ॥ ॥ ॐ पुंसे नमः ॥ ॥ ॐ ब्रह्मणे नमः ॥ ॥ ॐ विष्णवे नमः ॥ ॥ ॐ शिवाय नमः ॥ ॥ ॐ रुद्राय नमः ॥ ॥ ॐ ईशशक्तये नमः ॥ ॥ ॐ सदाशिवाय नमः ॥
॥ ॐ त्रिदशेभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ पितृभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ सिद्धेभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ यक्षेभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ रक्षोभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ किन्नरेभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ साध्येभ्यो नमः ॥
॥ ॐ विद्याधरेभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ भूतेभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ मनुष्येभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ पशुभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ खगेभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ समुद्रेभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ सरिद्भ्यो नमः ॥
॥ ॐ शैलेभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ भूताय नमः ॥ ॥ ॐ भव्याय नमः ॥ ॥ ॐ भवोद्भवाय नमः ॥ ॥ ॐ साङ्ख्याय नमः ॥ ॥ ॐ पातञ्जलाय नमः ॥ ॥ ॐ योगाय नमः ॥
॥ ॐ पुराणेभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ श्रुत्यै नमः ॥ ॥ ॐ स्मृतये नमः ॥ ॥ ॐ वेदाङ्गेभ्यो नमः ॥ ॥ ॐ सदाचराय नमः ॥ ॥ ॐ मीमांसायै नमः ॥ ॥ ॐ न्यायविस्तराय नमः ॥
॥ ॐ आयुर्वेदाय नमः ॥ ॥ ॐ धनुर्वेदाय नमः ॥ ॥ ॐ गान्धर्वाय नमः ॥ ॥ ॐ काव्यनाटकाय नमः ॥ ॥ ॐ वैखानसाय नमः ॥ ॥ ॐ भागवताय नमः ॥ ॥ ॐ मानुषाय नमः ॥
॥ ॐ पाञ्चरात्रकाय नमः ॥ ॥ ॐ शैवाय नमः ॥ ॥ ॐ पाशुपताय नमः ॥ ॥ ॐ कालमुखाय नमः ॥ ॥ ॐ भैरवशासनाय नमः ॥ ॥ ॐ शाक्ताय नमः ॥ ॥ ॐ वैनायकाय नमः ॥
॥ ॐ सौराय नमः ॥ ॥ ॐ जैनघूर्हकसंहितायै नमः ॥ ॥ ॐ सते नमः ॥ ॥ ॐ असते नमः ॥ ॥ ॐ व्यक्ताय नमः ॥ ॥ ॐ अव्यक्ताय नमः ॥ ॥ ॐ सचेतनाय नमः ॥ ॥ ॐ अचेतनाय नमः ॥
॥ ॐ बन्धाय नमः ॥ ॥ ॐ मोक्षाय नमः ॥ ॥ ॐ सुखाय नमः ॥ ॥ ॐ भोगाय नमः ॥ ॥ ॐ योगाय नमः ॥ ॥ ॐ सत्याय नमः ॥ ॥ ॐ अणवे नमः ॥ ॥ ॐ महते नमः ॥
॥ ॐ स्वस्तये नमः ॥ ॥ ॐ हुंरूपाय नमः ॥ ॥ ॐ षड्रूपाय नमः ॥ ॥ ॐ खड्गभ्रुवे नमः ॥ ॥ ॐ स्वधामयाय नमः ॥ ॥ ॐ स्वाहारूपाय नमः ॥ ॥ ॐ श्रौषड्रूपाय नमः ॥
॥ ॐ वौषड्रूपाय नमः ॥ ॥ ॐ वषण्मयाय नमः ॥ ॥ ॐ ज्ञानाय नमः ॥ ॥ ॐ विज्ञानाय नमः ॥ ॥ ॐ आनन्दाय नमः ॥ ॥ ॐ बोधाय नमः ॥ ॥ ॐ संविदे नमः ॥ ॥ ॐ शमाय नमः ॥
॥ ॐ यमाय नमः ॥ ॥ ॐ एकस्मै नमः ॥ ॥ ॐ एकाक्षराय नमः ॥ ॥ ॐ एकाक्षरपरायणाय नमः ॥ ॥ ॐ एकाग्रधिये नमः ॥ ॥ ॐ एकवीराय नमः ॥ ॥ ॐ एकानेकस्वरूपधृते नमः ॥
॥ ॐ द्विरूपाय नमः ॥ ॥ ॐ द्विभुजाय नमः ॥ ॥ ॐ द्व्यक्षाय नमः ॥ ॥ ॐ द्विरदाय नमः ॥ ॥ ॐ द्विपरक्षकाय नमः ॥ ॥ ॐ द्वैमातुराय नमः ॥ ॥ ॐ द्विवदनाय नमः ॥
॥ ॐ द्वन्द्वातीताय नमः ॥ ॥ ॐ द्वयातिगाय नमः ॥ ॥ ॐ त्रिधाम्ने नमः ॥ ॥ ॐ श्रीकराय नमः ॥ ॥ ॐ त्रेतायै नमः ॥ ॥ ॐ त्रिवर्गफलदायकाय नमः ॥ ॥ ॐ त्रिगुणात्मने नमः ॥
॥ ॐ त्रिलोकादये नमः ॥ ॥ ॐ त्रिशक्तीशाय नमः ॥ ॥ ॐ त्रिलोचनाय नमः ॥ ॥ ॐ चतुर्बाहवे नमः ॥ ॥ ॐ चतुर्दन्ताय नमः ॥ ॥ ॐ चतुरात्मने नमः ॥ ॥ ॐ चतुर्मुखाय नमः ॥
॥ ॐ चतुर्विधोपायकराय नमः ॥ ॥ ॐ चतुर्विधफलप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ चतुराननसम्प्रीताय नमः ॥ ॥ ॐ चतुर्वर्णाश्रमाश्रयाय नमः ॥ ॥ ॐ चतुर्विधवचोवृत्तिपरिवृत्ति- प्रवर्तकाय नमः ॥
॥ ॐ चतुर्थीपूजनप्रीताय नमः ॥ ॥ ॐ चतुर्थीतिथिसम्भवाय नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चाक्षरात्मने नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चात्मने नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चास्याय नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चकृत्यकृते नमः ॥
॥ ॐ पञ्चाधाराय नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चवर्णाय नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चाक्षरपरायणाय नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चताळाय नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चकराय नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चप्रणवभाविकाय नमः ॥
॥ ॐ पञ्चब्रह्ममयस्फूर्तये नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चावरणवारिताय नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चभक्ष्यप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चबाणाय नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चशिवात्मकाय नमः ॥
॥ ॐ षट्कोणपीठाय नमः ॥ ॥ ॐ षट्चक्रधाम्ने नमः ॥ ॥ ॐ षड्ग्रन्थिभेदकाय नमः ॥ ॥ ॐ षडध्वध्वान्तविध्वंसिने नमः ॥ ॥ ॐ षडङ्गुळमहाह्रदाय नमः ॥
॥ ॐ षण्मुखाय नमः ॥ ॥ ॐ षण्मुखभ्रात्रे नमः ॥ ॥ ॐ षट्छक्तिपरिवारिताय नमः ॥ ॥ ॐ षड्वैरिवर्गविध्वंसिने नमः ॥ ॥ ॐ षडूर्मिभयभञ्जनाय नमः ॥
॥ ॐ षट्तर्कदूराय नमः ॥ ॥ ॐ षट्कर्मनिरताय नमः ॥ ॥ ॐ षड्रसाश्रयाय नमः ॥ ॥ ॐ सप्तपाताळचरणाय नमः ॥ ॥ ॐ सप्तद्वीपोरुमण्डिताय नमः ॥ ॥ ॐ सप्तस्वर्लोकमकुटाय नमः ॥
॥ ॐ सप्तसप्तिवरप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ सप्ताङ्गराज्यसुखदाय नमः ॥ ॥ ॐ सप्तर्षिगणमण्डिताय नमः ॥ ॥ ॐ सप्तछन्दोनिधये नमः ॥ ॥ ॐ सप्तहोत्रे नमः ॥ ॥ ॐ सप्तस्वराश्रयाय नमः ॥
॥ ॐ सप्ताब्धिकेळिकासाराय नमः ॥ ॥ ॐ सप्तमातृनिषेविताय नमः ॥ ॥ ॐ सप्तच्छदामोदमदाय नमः ॥ ॥ ॐ सप्तच्छन्दोमुखप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ अष्टमूर्तिध्येयमूर्तये नमः ॥
॥ ॐ अष्टप्रकृतिकारणाय नमः ॥ ॥ ॐ अष्टाङ्गयोगफलभुजे नमः ॥ ॥ ॐ अष्टपत्राम्बुजासनाय नमः ॥ ॥ ॐ अष्टशक्तिसमृद्धश्रिये नमः ॥ ॥ ॐ अष्टैश्वर्यप्रदायकाय नमः ॥
॥ ॐ अष्टपीठोपपीठश्रिये नमः ॥ ॥ ॐ अष्टमातृसमावृताय नमः ॥ ॥ ॐ अष्टभैरवसेव्याय नमः ॥ ॥ ॐ अष्टवसुवन्द्याय नमः ॥ ॥ ॐ अष्टमूर्तिभृते नमः ॥
॥ ॐ अष्टचक्रस्फुरन्मूर्तये नमः ॥ ॥ ॐ अष्टद्रव्यहविःप्रियाय नमः ॥ ॥ ॐ नवनागासनाध्यासिने नमः ॥ ॥ ॐ नवनिध्यनुशासित्रे नमः ॥ ॥ ॐ नवद्वारघनाधाराय नमः ॥
॥ ॐ नवाधारनिकेतनाय नमः ॥ ॥ ॐ नरनारायणस्तुत्याय नमः ॥ ॥ ॐ नवदुर्गानिषेविताय नमः ॥ ॥ ॐ नवनाथमहानाथाय नमः ॥ ॥ ॐ नवनागविभूषणाय नमः ॥
॥ ॐ नवरत्नविचित्राङ्गाय नमः ॥ ॥ ॐ नवशक्तिशिरोधृताय नमः ॥ ॥ ॐ दशात्मकाय नमः ॥ ॥ ॐ दशभुजाय नमः ॥ ॥ ॐ दशदिक्पतिवन्दिताय नमः ॥ ॥ ॐ दशाध्यायाय नमः ॥
॥ ॐ दशप्राणाय नमः ॥ ॥ ॐ दशेन्द्रियनियामकाय नमः ॥ ॥ ॐ दशाक्षरमहामन्त्राय नमः ॥ ॥ ॐ दशाशाव्यापिविग्रहाय नमः ॥ ॥ ॐ एकादशादिरुद्रैस्संस्तुताय नमः ॥
॥ ॐ एकादशाक्षराय नमः ॥ ॥ ॐ द्वादशोद्दण्डदोर्दण्डाय नमः ॥ ॥ ॐ द्वादशाङ्कनिकेतनाय नमः ॥ ॥ ॐ त्रयोदशभिदाभिन्नविश्वेदेवाधि- दैवताय नमः ॥ ॥ ॐ चतुर्दशेन्द्रप्रभवाय नमः ॥
॥ ॐ चतुर्दशमनुप्रभवे नमः ॥ ॥ ॐ चतुर्दशादिविद्याढ्याय नमः ॥ ॥ ॐ चतुर्दशजगत्प्रभवे नमः ॥ ॥ ॐ सामपञ्चदशाय नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चदशीशीतांशुनिर्मलाय नमः ॥
॥ ॐ षोडशाधारनिलयाय नमः ॥ ॥ ॐ षोडशस्वरमातृकाय नमः ॥ ॥ ॐ षोडशान्तपदावासाय नमः ॥ ॥ ॐ षोडशेन्दुकलात्मकाय नमः ॥ ॥ ॐ सप्तसप्तदशिने नमः ॥
॥ ॐ सप्तदशाय नमः ॥ ॥ ॐ सप्तदशाक्षराय नमः ॥ ॥ ॐ अष्टादशद्वीपपतये नमः ॥ ॥ ॐ अष्टादशपुराणकृते नमः ॥ ॥ ॐ अष्टादशौषधिस्रष्ट्रे नमः ॥ ॥ ॐ अष्टादशमुनिस्मृताय नमः ॥
॥ ॐ अष्टादशलिपिव्यष्टिसमष्टि- ज्ञानकोविदाय नमः ॥ ॥ ॐ एकविंशाय पुंसे नमः ॥ ॥ ॐ एकविंशत्यङ्गुलिपल्लवाय नमः ॥ ॥ ॐ चतुर्विंशतितत्वात्मने नमः ॥
॥ ॐ पञ्चविंशाख्यपूरुषाय नमः ॥ ॥ ॐ सप्तविंशतितारेशाय नमः ॥ ॥ ॐ सप्तविंशतियोगकृते नमः ॥ ॥ ॐ द्वात्रिंशद्भैरवाधीशाय नमः ॥ ॥ ॐ चतुस्त्रिंशन्महाह्रदाय नमः ॥
॥ ॐ षट्त्रिंशत्तत्वसम्भूतये नमः ॥ ॥ ॐ अष्टत्रिंशत्कलातनवे नमः ॥ ॥ ॐ नमदेकोनपञ्चाशन्मरुद्वर्ग- निरर्गलाय नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चाशदक्षरश्रेणये नमः ॥
॥ ॐ पञ्चाशद्रुद्रविग्रहाय नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चाशद्विष्णुशक्तीशाय नमः ॥ ॥ ॐ पञ्चाशन्मातृकालयाय नमः ॥ ॥ ॐ द्विपञ्चाशद्वपुश्रेणिने नमः ॥ ॥ ॐ त्रिषष्ट्यक्षरसंश्रयाय नमः ॥
॥ ॐ चतुष्षष्ट्यर्णनिर्णेत्रे नमः ॥ ॥ ॐ चतुष्षष्टिकलानिधये नमः ॥ ॥ ॐ चतुष्षष्टिमहासिद्धयोगिनी- बृन्दवन्दिताय नमः ॥ ॥ ॐ अष्टषष्टिमहातीर्थक्षेत्र- भैरवभावनाय नमः ॥
॥ ॐ चतुर्णवतिमन्त्रात्मने नमः ॥ ॥ ॐ षण्णवत्यधिकप्रभवे नमः ॥ ॥ ॐ शतानन्दाय नमः ॥ ॥ ॐ शतमखाय नमः ॥ ॥ ॐ शतपत्रायतेक्षणाय नमः ॥ ॥ ॐ शतानीकाय नमः ॥
॥ ॐ शतधृतये नमः ॥ ॥ ॐ शतधारवरायुधाय नमः ॥ ॥ ॐ सहस्रपत्रनिलयाय नमः ॥ ॥ ॐ सहस्रफणिभूषणाय नमः ॥ ॥ ॐ सहस्रशीर्ष्णे पुरुषाय नमः ॥ ॥ ॐ सहस्राक्षाय नमः ॥
॥ ॐ सहस्रपदे नमः ॥ ॥ ॐ सहस्रनामसंस्तुत्याय नमः ॥ ॥ ॐ सहस्राक्षबलापहाय नमः ॥ ॥ ॐ फणामण्डलसाहस्रफणिराज- कृतासनाय नमः ॥
॥ ॐ दशसाहस्रफणभृत्फणिराज- कृतासनाय नमः ॥ ॥ ॐ अष्टाशीतिसहस्रौघमहर्षिस्तोत्र- यन्त्रिताय नमः ॥ ॥ ॐ महाकायाय नमः ॥ ॥ ॐ महात्मने नमः ॥
॥ ॐ चण्डिलाय नमः ॥ ॥ ॐ इष्टदाय नमः ॥ ॥ ॐ रसाय नमः ॥ ॥ ॐ आधाराय नमः ॥ ॥ ॐ वेदमयाय नमः ॥ ॥ ॐ हेरम्बाय नमः ॥ ॥ ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॥
॥ ॐ लक्षाधीशप्रियाधाराय नमः ॥ ॥ ॐ लक्षाधारमनोमयाय नमः ॥ ॥ ॐ चतुर्लक्षजपप्रीताय नमः ॥ ॥ ॐ चतुर्लक्षप्रकाशिताय नमः ॥ ॥ ॐ चतुरशीतिलक्षाणां जीवानां देहसंस्थिताय नमः ॥
॥ ॐ कोटिसूर्यप्रतीकाशाय नमः ॥ ॥ ॐ कोटिचन्द्रांशुनिर्मलाय नमः ॥ ॥ ॐ कोटियज्ञप्रमथनाय नमः ॥ ॥ ॐ कोटियज्ञफलप्रदाय नमः ॥ ॥ ॐ शिवाभवाद्यष्टकोटिविनायक- धुरन्धराय नमः ॥
॥ ॐ सप्तकोटिमहामन्त्र- मन्त्रितावयवद्युतये नमः ॥ ॥ ॐ त्रयस्त्रिंशत्कोटिसुरश्रेणी- प्रणतपादुकाय नमः ॥ ॥ ॐ अनन्तदेवतासेव्याय नमः ॥ ॥ ॐ अनन्तशुभदायकाय नमः ॥
॥ ॐ अनन्तनाम्ने नमः ॥ ॥ ॐ अनन्तश्रिये नमः ॥ ॥ ॐ अनन्तानन्तसौख्यदाय नमः ॥ ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 14, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP