TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|तुकाराम बाबा अभंग संग्रह|चरित्रे|

चोखामेळ्याचें चरित्र दुसरें

तुकारामबाबा आणि त्यांचे शिष्य यांच्या अभंगांची गाथा.


चोखामेळ्याचें चरित्र दुसरें
॥८२१३॥
चोख्यामेळीयानें पाजियेलें दहीं । पडूं दिलें नाहीं उणें त्यासी ॥१॥
साधन द्वादशी आली एके वेळीं । उठोनि प्रात:काळीं काय बोले ॥१॥
उठी ये ये कांते स्वयंपाक करी । आतां येईल हरी पारण्यासी ॥३॥
तंव एका ब्राह्मणें ऐकियेली मात । तेणें दिवाणांत श्रुत केलें ॥४॥
दिवाणांनी दूत पाठविले तेथें । ह्मणति त्या चोख्यातें धरुनी आणा ॥५॥
येवोनियां दूर कर आसडीला । ह्मणे चोखामेळा काय झालें ॥६॥
सभेचे पुसती रडतो हा कांरे । तो ह्मणे विचार ऐका माझा ॥७॥
विठोबासी दहीं भात जेववितां । येणें माझ्या हाता आंसडीलें ॥८॥
ह्मणती या महारानें देव बाटविला । जिवें मारा याला बैल जुंपा ॥९॥
बांधोनियां पाय हांकिती बईल । धरोनि शेऊळ विठू उभा ॥१०॥
तयाचि ये कांता उभी राहोनियां । ह्मणे देवराया हात काढी ॥११॥
खादिलें जेवीले त्याचा हा उपकार । दुबळीचा भ्रतार मारुं पाहासी ॥१२॥
सभेचे पुसती बोलति कवणासी । ती ह्मणे तुह्मांसी नकळे कांहीं ॥१३॥
अनंत ब्रह्मांडें जयाचे उदरीं । तेणे चहूं करीं धरियेलें ॥१४॥
सकळांसी तिनें केलें दरुशन । झालें समाधान चोखियाचें ॥१५॥
तुका ह्मणे देव भक्तांचा कोंवसा । पावतो भरंवसा निश्चयेंसी ॥१६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2019-07-18T21:42:48.3530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

लावतोड

  • स्त्री. 
  • अत्यंत पराकाष्ठेची घाई , लगबग . कामाची - देण्याघेण्याची - जाण्यायेण्याची - लावतोड 
  • घाईमुळे चित्ताला वाटते ती अस्वस्थता ; जिवाची त्रेधा ; मनाला त्रास . जिवाची - प्राणाची - अंतःकरणाची लावतोड 
  • कामामध्ये केलेली किंवा करावी लागणारी धांवपळ ; धडपड ; उतावळेपणा ; घाई इ० . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

ब्राह्मण कोणाला म्हणावे? ब्राह्मणाची कर्में कोणती?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site