TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|तुकाराम बाबा अभंग संग्रह|चरित्रे|

धांवा द्रौपदीचा

तुकारामबाबा आणि त्यांचे शिष्य यांच्या अभंगांची गाथा.


धांवा द्रौपदीचा
॥८१८४॥
धर्म द्वेष करी सदा दुर्योधन । धाडीला छळानें वनवासा ॥१॥
तरी दुष्टबुद्धी न राहे उगला । नानापरी घाला घालीतसे ॥२॥
दैवें काळ आला दुर्वास आश्रमा । आपुल्या स्वकामा इच्छिलासे ॥३॥
मागितल्या वेळे सिद्ध पदार्थासी । आणूनि आंगेसी दास्य करी ॥४॥
कोपभेणें सर्वकाळ सावधान । हस्त ते जोडून उभा असे ॥५॥
बहु दिन झाले नेमासी न टळे । झालिया कृपाळू ऋषी त्यासी ॥६॥
मग ह्मणे नष्ट धर्म छला वनीं । सुकृतासी हानी करा त्याच्या ॥७॥
अवश्य ह्मणोनि उठला सत्वर । शिष्यादि सहस्त्र साठी संगें ॥८॥
आला छळावया वनांत दुर्वास । दोन प्रहरास रात्र झाली ॥९॥
गर्जना ऐकतां उठले सकळ । वंदिले तत्काळ धर्मादिकीं ॥१०॥
सांगती क्षुधित कोप माझा ठावा । विलंबासी तेव्हां शापीन मी ॥११॥
मार्गी येतां स्नान कर्म सांगमंत्र । सारीतां हे रात्र झाली माजी ॥१२॥
तुका ह्मणे ऋशी धाडोनियां स्नाना । तेव्हां नारायणा आठविलें ॥१३॥

॥८१८५॥
करुनियां स्नान वृंदावनीं उभी । लक्ष पद्मनाभीं ठेवियलें ॥१॥
यथाविधी मनीं आठविले पाय । उठे देवराय लगबग ॥२॥
न करी आळस प्रिया एकांतासी । रात्री दुर देशीं न विचारी ॥३॥
सांडुनी गरुड धांवे नग्न पायीं । क्षुधिलो मी आई देई आतां ॥४॥
ऋषीलागीं तुझा पुकारिला धांवा । तुजसाठीं देवा ह्मणूं कोण ॥५॥
असेल जे शिळें उरलें जें कडें । वोढविला पुढें हात देत ॥६॥
आणिनियां दावी दृष्टी पाकपात्र । कृष्ण ह्मणे तत्र आहे कांहीं ॥७॥
पाहे तंव शाखा देंठ लावियला । हात पसरिला त्यांत घाली ॥८॥
ह्मणे कृष्णार्पण देव घाली तुळशी । तेणें विश्व सुखी धालेपणें ॥९॥
दिधला ढेंकर उदक तुळशी । तेणें हृषीकेशी संतोषला ॥१०॥
संतोषला देव तृप्त केले ऋषी । न कळे कोणासी विंदान हें ॥११॥
तुका ह्मणे देव भक्तां साहाकारी । न सांगतां करी सर्व काज ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2019-07-18T21:39:45.3830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गुतका

 • पु. ( कों . गो . ) गुत्ता ; मक्ता ( विक्री , पुरवठा वगैरेचा ). पांच सात हजार रुपये तूर्त ... व सत्तावीस हजार ... येथील बाबतीचा गुतका जाला होता . - पेद १० . ५८ . गुतकेदार , गुतगेदार - पु . ( गो . ) मक्तेदार . [ का . गुत्तिगे = करार ] 
RANDOM WORD

Did you know?

अष्टगंधात कोणकोणते घटक असतात?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.