कानडी रिवायत

संकीर्ण वाड्मय साहित्य.


काशिम मदमाग व्हंटेयानो रनम्याला ॥ ताईचरण हिडदारला ॥ तिन आपनिर कुडलिल रनम्याला ॥ यदि हाचि ताई आवताळला ॥१॥
कासिमसाहेब व्हाद मरदिना लढाई माडकनित तारला ॥ आलि डेरे व्हडिदारो रनम्याला ॥ हान्याऽहार दारिं दंड सुतला ॥२॥ इत्यादि

N/A

References : N/A
Last Updated : March 26, 2017

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP