TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|कवी बांदरकर|
पदे ३७१ ते ३७४

बोरीकर यांजवरील पदे - पदे ३७१ ते ३७४

 श्रीकृष्ण बांदकर महाराजांचा जन्म शके १७६६ क्रोधीनाम संवत्सरात आषाढ शुद्ध ११ एकादशीच्या महापर्वणीस झाला.

ब्रह्मीभूत श्री जगन्नाथ बोवा बोरीकर यांजवर केलेलें पद
पद ३७१ वें.
धन्य धन्य अवतारचि केवळ जगन्नाथ दासाचा । ज्ञान-भक्तिवैराग्यविराजित जगदोद्धारक साचा ॥धृ०॥
पतित पावन व्हाया देशोदेशीं वास जयांचा । जिकडे तिकडे थाट चालविति कीर्तन सप्ताहांचा ॥ध०॥१॥
निरहंकारी प्रेमळ भारी स्वभाव शांत मनाचा । इंद्रिय-निग्रह बळकट जैसा परिसों योगि शुकाचा ॥ध०॥२॥
नरनारी आबाल-वृद्ध यां जिवलग होय जिवाया । निंदास्तुति सम अद्वय भावें भोक्ता भजन-सुखाचा ॥ध०॥३॥
कोणी कांहिं म्हणो आवडता कृष्णाजगन्नाथचा । भला भला सत्पुरुष लाभला पुतळा भक्तिरसाचा ॥ध०॥४॥

पद ३७२ वें
असुनी सुजाण कां नजाणत्यासम गोपी छळिसी । प्राण-जीवना, रे कृष्णा प्राण०॥धृ०॥
इंद्रियवृत्ती मज नावरती या । लक्षुनी प्रमाण, मी रममाण व्हाया, अंतरसाक्षी । आणित्यें मना रे कृष्णा प्राण जीवना ॥अ०॥१॥
अनुसंधाना चुकविती कान्हा या । चिद्रत्नाचि खाण, आपण आण,- वाहुनि मन्मन कथित्यें । आनंदघनारे कृष्णा प्राण जीवना ॥अ०॥२॥
चंचलचित्ता कृष्ण जगन्नाथा या । नव्हसी लहान, तूम महान, सुमति पाहाना कैसें । मनमोहना रे कृष्णा, मनमोहना ॥अ०॥४॥

पद ३७३ वें.
आला आला पाहुंया कृष्ण द्वारकेचा । भक्त भजन रत प्रियपूर्ण राधिकेचा ॥धृ०॥
शोषुनि करि उद्धार दुष्ट बकीचा । स्वछंद होय हा नंद देवकीचा ॥आ०॥१॥
मंदहसित मुख आनंदकंद मुळिंचा । कृष्ण जगन्नाथ सांपडला गोकुळींचा ॥आला०॥३॥

पद ३७४ वे.
सद्नसपाना, यदुपति कान्हा, ठकुनि आम्हांना, करीं गो-पराणा ॥सद्रस०॥धृ०॥
किति नवलाई बोलूं याची थोरी । अतंर्गत दधि नवनीत चोरी । करितो हा आत्मरूप व्रजपोरी ॥चाल॥
कल्पनेचा साक्षि जाण । दशोमति तुझि आण । केवळ चिद्रत्नांची खांण । अनुभव दे निज-भजकांना ॥सद्रस०॥१॥
मोठा चेटकि ग हा निजतान्हा । आत्मगदवांसंगें खेळ खेळ नाना । आम्ही जातां यमुनेचे तीरीं स्नाना ॥ चाल ॥ वस्त्रें घेऊनियां जाय । झालों असतां नग्न काय । म्हणे वंदा सूर्यराय । सांडूनियां लाज देह-अभिमाना ॥सद्रस०॥२॥
कृष्णजगन्नाथ होय अवतारी । दावूनीयां लीला नव नव तारी । वाटे त्रिजगाचा एक सूत्रधारी ॥चाल॥
धरूं जातां अनुसंधान । चुकवितो व्यवसान । नुरवितो देहभान । कोण जाणे याच्या महिमाना ॥सद्रस०॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-16T20:54:09.7470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

वखारी

 • m  The keeper of a वखार. 
RANDOM WORD

Did you know?

पितापुत्र अथवा भाउ भाउ एकाच नक्षत्रावर जन्मले असता त्याचे काय परिणाम होतात? उपाय काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.