TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|कवी बांदरकर|
पदे १६३ ते १६४

संत लक्षण पदें - पदे १६३ ते १६४

श्रीकृष्ण बांदकर महाराजांचा जन्म शके १७६६ क्रोधीनाम संवत्सरात आषाढ शुद्ध ११ एकादशीच्या महापर्वणीस झाला.


पदे १६३ ते १६४
पद १६३ वें.
तो तो सुखात्मा करि स्वहित साचें जो ॥धृ०॥
पावतां मनुष्य देह, सांडुनि वैषयिक स्नेह, विसरुनि स्त्री पुत्र गेह, श्री गुरुपदीं रत होउनि स्वरुप मात्र तो ॥तो तो०॥१॥
देखतांचि दृष्य द्वैत, कोण मी हा धरुनि हेत, आपुला आपण शोध घेत, सच्चित्सुख विवरणांसि परम पात्र जो ॥तो तो०॥२॥
विष्णु गुरु पदाब्ज भृंग, कृष्ण सेवितो असंग, चिदानंद मधु अभंग, प्राशित निज हिज उमजुनि दिवस रात्र जो ॥तो तो०॥३॥

पद १६४ वें.
राम ह्लदय गगन रवि उघड करिल त्या सुजना मी नमीं ॥धृ०॥
बिंब प्रति बिंबातें निवडुनि , ऐक्य विचारें भेद हरिल ॥त्या०॥१॥
नासुनि जगनग अंतर्ज्ञानें, आत्म कनक जो सत्य वरिल ॥त्या०॥२॥
दृष्य भास शब्द सह सांडुनि, अखंड आत्म स्फूर्ति धरिल ॥त्या०॥३॥
ग्रासुनि मीपण एकचि आपण, चिदानंद परिपूर्ण स्मरिल ॥त्या०॥४॥
विष्णु कृष्ण जगन्नाथाचा, अखंड अद्वय पथ विवरिल ॥त्या०॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-16T20:54:07.6070000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कांरे भाता थोडा, तर कोंड्यांनी घातला वेढा

 • १. भाताच्या दाण्यास वर तूस असते ते जवळजवळ तांदुळाइतकेच असते. त्‍यामुळे पुष्‍कळ भात कांडले तरी तूस जाऊन तांदूळ थोडेच होतात. २. भात कांडून त्‍याचे तांदूळ करतांना काही कोंडा निघतो पण तो वाजवी तितकेच भात कांडले तर योग्‍य प्रमाणांत निघतो 
 • पण जर भात फार कांडले तर तांदूळहि कुटले जाऊन त्‍यांचा कोंडा होतो व तांदूळ योग्‍य प्रमाणापेक्षां कमी होतात. तेव्हां कोणतीहि गोष्‍ट प्रमाणांत न केली तर तीपासून थोडी फार घस लागल्‍याशिवाय राहात नाही, हे दाखविण्याकरितां ही म्‍हण योजतात. पूर्वी भात कांडण्याची मजूरी म्‍हणून कोंडा देत असत, म्‍हणून कांडपिणी तांदूळ अधिक कांडून कोंडा जास्‍त करीत असत. 
RANDOM WORD

Did you know?

वैराग्यबद्दल माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.