Dictionaries | References t

transmission

प्रसारण;प्रेषण;संचरण;संचारण
 न. पारेषण
 न. पारेषण
 न. पाठवणे
 न. प्रेषण
 न. पारेषण
परिवाहन, पारगमन, प्रेषण, संक्रमण, संक्रामण, संचरण, संचारण
प्रेषण
संपर्कस्थानापासून प्रत्यक्ष चलनवलन घडविणाऱ्या अवयवापर्यंत चेतनेला (किंवा ती पोचविणाऱ्या पदार्थाला) पोचविण्याची प्रक्रिया, उदा. लाजाळुच्या पानास केलेला स्पर्श (चेतक) पानाच्या तळापर्यंत (पुलवृंत) पोचल्याशिवाय पानाची व दलांची प्रतिक्रिया (वळून खाली लोंबणे) होत नाही.
 न. पारेषण
 न. प्रेषण
|  Marathi | परिभाषा
 न. प्रेषण
 न. पारेषण
 न. पाठवणे
 न. प्रेषण
 न. (as, of shares, etc.) संक्रामण
 न. पारेषण
 न. पाठवणे
 न. प्रेषण
 न. (as of shares etc.) संक्रामण
 न. प्रेषित करणे
 न. प्रेषण
 न. प्रेषित होणे
 न. पारेषण
 न. पारेषण
|  Marathi | वित्तीय
 न. पारेषण
प्रेषण
पारगमन, परिवहन, पारेषण
|  Marathi | भूगोल
 न. Elec.Comm., Elec.Eng., Radio etc. पारेषण
 न. पारगमन

Related Words

transmission   transmission   transmission line   for onward transmission   cultural transmission   facsimile transmission   onward despatchµ/transmission   overhead transmission line   synaptic transmission   synchromesh transmission   transmission of shares   anomalous transmission of X rays   diffuse transmission   diffuse transmission factor   filter transmission band   half wave transmission   heat transmission   high voltage transmission line   loaded transmission line   negative transmission   neurohumoral transmission   neuromuscular transmission   picture transmission   radial transmission line   total transmission factor   transmission efficiency   transmission factor   transmission shares   transmission spectrography   transmission tower   transmission unit   transmission line   for onward transmission   cultural transmission   facsimile transmission   interneuronic transmission   law of transmission of pressure   long distance transmission   neuronic transmission   onward despatchµ/transmission   overhead transmission line   power transmission   power transmission line   radio transmission   simple mechanical transmission   synaptic transmission   synchromesh transmission   transmission eletron microphone   transmission of shares   transmission power   anomalous transmission of X rays   artificial transmission lines   asymmetric sideband transmission   beam transmission   carrier transmission   coaxial transmission line   constant-mesh transmission   diffuse transmission   diffuse transmission factor   direct excitation transmission   direct transmission   distortion in transmission   filter transmission band   fluid power transmission   grading a transmission line   half wave transmission   heat transmission   high voltage transmission line   hop transmission   impulse transmission   load transmission   loaded transmission line   modified mechanical transmission   negative transmission   nerve impulse transmission   neurohumoral transmission   neuromuscular transmission   onward transmission   Pascal's law of transmission of pressure   picture transmission   radial transmission line   relative transmission factor   selective transmission   serial transmission   skeletal neuromuscular transmission   social transmission   soil transmission   spectral transmission   tapered transmission line   telodynamic transmission   total transmission factor   transmission band   transmission constant   transmission dynamometer   transmission efficiency   transmission electron microscope   transmission factor   transmission gain   transmission grating   transmission length   transmission level   transmission loss   transmission of figures   transmission of heat   transmission of light   transmission of message   transmission of power   transmission of pressure   Transmission of the accounts and returns   transmission plane   transmission pressure   transmission shares   transmission spectrograph   transmission spectrography   transmission threshold period   transmission tower   transmission unit   variable ratio transmission   vestigial sideband transmission   anomalous transmission of X rays   artificial transmission lines   asymmetric sideband transmission   beam transmission   carrier transmission   coaxial transmission line   constant-mesh transmission   cultural transmission   diffuse transmission   diffuse transmission factor   direct excitation transmission   direct transmission   distortion in transmission   facsimile transmission   filter transmission band   fluid power transmission   for onward transmission   grading a transmission line   half wave transmission   heat transmission   high voltage transmission line   hop transmission   impulse transmission   interneuronic transmission   law of transmission of pressure   loaded transmission line   load transmission   long distance transmission   modified mechanical transmission   negative transmission   nerve impulse transmission   neurohumoral transmission   neuromuscular transmission   neuronic transmission   onward despatchµ/transmission   onward transmission   overhead transmission line   Pascal's law of transmission of pressure   picture transmission   positive transmission   power transmission   power transmission line   radial transmission line   radio transmission   relative transmission factor   selective transmission   serial transmission   simple mechanical transmission   single side band transmission   skeletal neuromuscular transmission   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.