संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - वारफलम्

मानसागरी - अध्याय १ - वारफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


विपदः प्रथमे मासे द्वात्रिंशे च त्रयोदशे ।

षष्ठेऽपि च ततः सूर्ये जातो जीवति षष्टिकम् ॥१॥

एकादशेऽष्टमे मासे चन्द्रपीडा च षोडशे ।

सप्तविंशतिवर्षे च चतुर्युक्ताशितौ मृतिः ॥२॥

द्वात्रिंशे च द्वितीये च वर्षे पीडा च मङ्गले ।

चतुःसप्ततिवर्षाणि सदा रोगी स जीवति ॥३॥

बुधवारेऽष्टमे मासे पीडा वर्षे तथाष्टमे ।

पूर्णे चतुःषष्टिवर्षे ततो मृत्युर्भविष्यति ॥४॥

गुरौ च सप्तमे मासे षोडशे च त्रयोदशे ।

पीड ततश्चतुर्युक्ताशीतिवर्षाणि जीवति ॥५॥

शुक्रवारे च जातस्य देहो रोगविवर्जितः ।

षष्टिवर्षेऽथ संपूर्णे म्रियते मानवो ध्रुवम् ॥६॥

शनौ च प्रथमे मासे पीडयते च त्रयोदशे ।

दृढदेहस्तदा जातः शतवर्षाणि जीवति ॥७॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 20, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP