संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - शाकानयनम्

मानसागरी - अध्याय १ - शाकानयनम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


विक्रमादित्यराज्यस्य पञ्चत्रिंशोत्तरं शतम् ।

पातयित्वा भवेच्छाकं चैत्रार्द्धात्तिथयः स्मृताः ॥१॥

तदनन्तरं-करणगताब्दाधिकमासावमासाहर्गणाद्या यस्मिन्

ग्रन्थमते ज्ञायन्ते तस्मिन्नेव ग्रन्थे विलोक्य लेख्यम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 20, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP