संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - जन्मवारफलम्

मानसागरी - अध्याय १ - जन्मवारफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


पित्ताधिकोऽतिचतुरस्तेजस्वी समरप्रियः ।

दाता दाने महोत्साही सूर्यवारे भवेन्नरः ॥१॥

मतिमान्प्रियवाक् शान्तो नरेन्द्राश्रयजीविकः ।

समदुःखसुखः श्रीमान् सोमवारे भवेत्पुमान् ॥२॥

वक्रबुद्धिर्जराजीवी रणोत्साही महाबली ।

सेनानीस्तंत्रपालो वा धरापुत्रादिनोद्भवः ॥३॥

लिपिलेखनजीवी स्यात्प्रियवाक्पण्डितः सुधीः ।

रुपसंपत्तिसंयुक्तो बुधवासरसंभवः ॥४॥

धनविद्यागुणोपेतो विवेकी जनपूजकः ।

आचार्यः सचिवो वा स्याद्नुरुवासरसंभवः ॥५॥

चलचित्तः सुरद्वेषी धनक्रीडारतः सदा ।

बुद्धिमान् सुभगो वाग्ग्मी भृगुवारे भवेन्नरः ॥६॥

स्थिरजः स्थिरगीः क्रूरो दुःखचित्तः पराक्रमी ।

अधोदृड न चलो ( ? ) केशी वृद्धनारीरतः सदा ॥७॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 20, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP