संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - गणफलम्

मानसागरी - अध्याय १ - गणफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


सुन्दरो दानशीलश्च मतिमान् सरलः सदा ।

अल्पभोजी महाप्राज्ञो नरो देवगणे भवेत् ॥१॥

मानी धनी विशालाक्षो लक्षवेधी धनुर्धरः ।

गौरः पौरजनग्राही जायते मानवे गणे ॥२॥

उन्मादी भीषणाकारः सर्वदा कलिवल्लभः ।

पुरुषो दुःसहं ब्रूते प्रमेही राक्षसे गणे ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 20, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP