TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|आरती संग्रह|देवी आरती संग्रह|
जय देवी जय देवी जय म...

देवीची आरती - जय देवी जय देवी जय म...

देवीची आरती

देवीची आरती
जय देवी जय देवी जय माहेश्वरी ।
आरती ओवाळूं तुज योगेश्वरी ॥ धृ. ॥
श्वासोच्छ्‌वास अवघा तुझिये स्वाधीन ।
ज्ञानेद्रियी तेव्हां तुजलाची ज्ञान ॥
कर्मेंद्रियी अवघे तव कर्माचरण ।
अंतर्मनें करिसी तूंची जगरचन ॥ जय. ॥ १ ॥
तुझिया ज्ञानाअंगे मी तो सज्ञान ।
तुझिया अज्ञानांगे मी तो अज्ञान ॥
कर्मोपासकज्ञान तव नाटक पूर्ण ।
व्यर्थचि मीपण माझा देहाभिमान ॥ जय. ॥ २ ॥
अनंतब्रह्मांडे ती तूंची होसी ।
अंत:करणद्वारें तूंची हो स्फुरसी ॥
जन्ममृत्यूसंसृति तूंचि हो वहासि ॥
बाळा व्यर्थचि मीपन माझी आसोशी ॥ जय. ॥ ३ ॥
Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दगाफटका

 • पु. १ कपट ; लबाडी ; खोटा व्यवहार ; ठकबाजी ; लुच्चेगिरी . २ भय ; कूटघात ; अपाय ; धोका ; धोक्याची अथवा गुप्त नुकसानीची जागा . ३ जादू , विष , मूठ ( यांपैकी जेव्हा एकादे मरणाचे किंवा आजारीपणाचे कारण आहे अशी कल्पना असते तेव्हा हा शब्द योजतात ). ४ कपटाचा अथवा दग्याचा वहीम ; फसवेगिरीचा संशय . तुमच्या मनांत दगा गेला . [ फा . दघा ] दगाई - वि . दगेखोर . पांच पन्नास दगाई होते ते काहडून दिले . - हौके ११६ . [ फा . दघाई ] 
 • ०खाणे फसणे . 
 • ०देणे करणे फसविणे ; घात करणे . दगेखोर वि . दगलबाज ; लुच्चा ; कपटी ; अप्रामाणिक . दगेखोरी स्त्री . दगलबाजी ; विश्वासघात . दगेबाज बाजी वि . दगलबाज - जी पहा . [ फा . ] 
 • ना. अपाय , कूटघात , गुप्तहल्ला , धोका , भय ; 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

अंत्येष्टी संस्कारात और्द्ध्वदेहिक विधि काय असतो ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.