कांबड नाचाची गाणी - दाखवू नाच रं

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


दाखवू नाच रं
आम्ही डाहून बाजूचं लोक रं
दाखवू डाहून बाजूचा नाच रं

आम्ही पालघर बाजूचं लोक रं
दाखवू पालघर बाजूचा नाच रं

आम्ही वसई बाजूचं लोक रं
दाखवू वसई बाजूचा नाच रं

आम्ही भिवंडी बाजूचं लोक रं
दाखवू भिवंडी बाजूचा नाच रं

आम्ही शहापूर बाजूचं लोक रं
दाखवू शहापूर बाजूचा नाच रं

दाखवू नाच रे
आम्ही डकाणूकडचे लोक रे
दाखवू डहाणूकडचा नाच रे

आम्ही पालघरकडचे लोक रे
दाखवू पालघरकडचा नाच रे

आम्ही वसईकडचे लोक रे
दाखवू वसईकडचा नाच रे

आम्ही भिवंडीकडचे लोक रे
दाखवू भिवंडीकडचा नाच रे

आम्ही शहापूरकडचे लोक रे
दाखवू शहापूरकडचा नाच रे

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP