कांबड नाचाची गाणी - वारावार्‍यानी

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


वारावार्‍यानी
वारावार्‍यानी झुंगा जाय ग
नागले उठूनी उभी रय ग
तुझा पदर वार्‍यावं जाय ग

वारावार्‍यानी झुंगा जाय ग
भातां उठूनी उभी रय ग
तुझा पदर वार्‍यावं जाय ग

वारावार्‍यानी
वारावार्‍याने झोक जातो ग
नागले, उठून उभी रहा ग
तुझा पदर वार्‍याचर उडतो ग

वारावार्‍याने झोक जातो ग
भातां, उठून उभी रहा ग
तुझा पदर वार्‍याचर उडतो ग

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP