कांबड नाचाची गाणी - विगती

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


विगती
घरवाले दादानी कसा सोपारी मूल केला रं
सोपारी मूल केला रं कसा नाचाया बोलावीला रं
घरवाले दादा दिवा लावजो खांबनीला रं
दिवा झाला लोण्याचा रं
सभा बसली सोन्याची रं
आम्ही पोरांच्या जाती रं, आलो कालोख्या राती रं
आलो कालोख्या राती रं, भितीवं बसेलू रं
भितीवं बसेलू रं, कसा नाचाया उठेलू रं
नाचाया उठेलू रं, कसा विगतीनं फ़सेलू रं

युक्ती
घरवाल्या दादाने कशी सुपारी मूळ पाठवली रे
सुपारी मूळ पाठवून नाचायला बोलावलं रे
घरवाल्या दादा, दिवा लाव खांबाला रे
दिवा झाला लोण्याचा रे
सभा बसली सोन्याची रे
आम्ही पोरांच्या जाती रे, आलो काळोख्या राती रे
आलो काळोख्या राती रे, भिंतीवर बसलो रे
भिंतीवर बसलो रे, कसे नाचायला उठलो रे
नाचायला उठलो रे, कसे युक्तीने फ़सलो रे

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP