कांबड नाचाची गाणी - देवाचा लगीन

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


देवाचा लगीन
काल्हई खोंड्यात कशी कोकत्री बोबते ग s
कोकत्री बोबली कशी पाण्याला हाका मारी ग s

पडी रं पावशा देवा धनतरी सुकेली रं
धनतरी सुकेली कशी कणसरी कोमेली रं
कणसरी कोमेली कशी गावतरी हटेली रं

पाऊसराजा भोला तो भरी सेताच्या होला रं
न पाण्याच्या शीगंवर देंडोक बाज्या करी रं
देंडोक बाज्या करी कसा देवाचा लगीन सारी रं
(कोकत्री-एक पक्षी)

देवाचे लग्न
काल्हई दरीत कशी कोकत्री ओरडते ग  
कोकत्री ओरडते,कशी पाण्याला हाका मारते ग

पडी रे पावशा देवा धरित्री सुकली रे
धरित्री सुकली कशी कणसरी कोमेजली रे
कणसरी कोमेजली कशी गावतरी हडकली रे

पाऊसराजा भोळा तो भरतो शेताच भाग रे
अन् पाण्याच्या काठावर बेडूक वाजवतो बाजा रे
बेडूक वाजवतो कसे  देवाचे लग्न लावी रे

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP