कांबड नाचाची गाणी - बाग मोडला

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


बाग मोडला
तुंगारी ग तुंगारी वारा आला
पोरी ग केलनी बागात गेल्या
पोरी ग केलनी बाग मोडला

तुंगारी ग तुंगारी वारा आला
पोरी ग नारली बागात गेल्या
पोरी ग नारली बाग मोडला

तुंगारी ग तुंगारी वारा आला
पोरी ग सोपारी बागात गेल्या
पोरी ग सोपारी बाग मोडला

बाग मोडला
तुंगार डोंगराव्रून ग वारी आला
तशा पोरी ग केळीच्या बागेत गेल्या
अशा पोरींनी केळीचा बाग मोडला

तुंगार डोंगराव्रून ग वारी आला
तशा पोरी ग नारळीच्या बागेत गेल्या
अशा पोरींनी नारळीचा बाग मोडला

तुंगार डोंगराव्रून ग वारी आला
तशा पोरी ग पोफ़ळीच्या बागेत गेल्या
अशा पोरींनी पोफ़ळीचा बाग मोडला

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP