कांबड नाचाची गाणी - वेडा नाचं रं

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


वेडा नाचं रं
नारानदेवा तुझा वेडा रं नाचूं दे बापडा
वेडा नाचं रं वेड संदा
गहला नाचं रं गहल संदा

बहरमदेवा तुझा वेडा रं नाचूं दे बापडा
वेडा नाचं रं वेड संदा
गहला नाचं रं गहल संदा

हिरोबादेवा तुझा वेडा रं नाचूं दे बापडा
वेडा नाचं रं वेड संदा
गहला नाचं रं गहल संदा

वेडा नाचतो रे
नारानदेवा तुझा वेडा रे नाचू दे बापडा
वेडा नाचतो रे वेड्यासोबत
गहला नचतो रे गहल्यासोबत

बहर्मदेवा तुझा वेडा रे नाचू दे बापडा
वेडा नाचतो रे वेड्यासोबत
गहला नचतो रे गहल्यासोबत

हिरोबादेवा तुझा वेडा रे नाचू दे बापडा
वेडा नाचतो रे वेड्यासोबत
गहला नचतो रे गहल्यासोबत

’गहला हे एक वारली कुलनाम आहे. वारली जमातीतील प्रतिष्ठित सात कुलांपैकी ते एक आहे. गहला या शब्दाचा अर्थ ’सोबती’ किंवा ’साथीदार’ असा आहे.

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP