कांबड नाचाची गाणी - आमी दोघे भावो

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


आमी दोघे भावो
आमी दोघे भावो पंडित रं
भेकरं धरली खंडीत रं
ओढी मोठी भेकरं, ओढुसी भाजी
तोढीच भावो आम्हाला हो.....

आमी दोघे भावो पंडित रं
डुकरं धरली खंडीत रं
ओढी मोठी डुकरं, ओढुसी भाजी
तोढीच भावो आम्हाला हो.....

आमी दोघे भावो पंडित रं
सांबरं धरली खंडीत रं
ओढी मोठी सांबरं, ओढुसी भाजी
तोढीच भावो आम्हाला हो.....

आम्ही दोघे भाऊ
आम्ही दोघे भाऊ पंडित रे
भेकरे धरली खंडीने रे
एवढी मोठी भेकरे आणि एवढीशी भाजी
तेवढीचे भाऊ आम्हाला हो...

आम्ही दोघे भाऊ पंडित रे
डुकरे धरली खंडीने रे
एवढी मोठी डुकरे आणि एवढीशी भाजी
तेवढीचे भाऊ आम्हाला हो...

आम्ही दोघे भाऊ पंडित रे
सांबरे धरली खंडीने रे
एवढी मोठी सांबरे आणि एवढीशी भाजी
तेवढीचे भाऊ आम्हाला हो...

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP