कांबड नाचाची गाणी - भेरलीचे तान्याला

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


भेरलीचे तान्याला
घाटाचे तोंडाला कशी भेरली उपजली रं
भेरलीचे तान्याला कशी कणसरी उतरेली रं

घाटाचे तोंडाला कशी भेरली उपजली रं
भेरलीचे तान्याला कशी गावतरी उतरेली रं

घाटाचे तोंडाला कशी भेरली उपजली रं
भेरलीचे तान्याला कशी जरमरी उतरेली रं

भेरलीच्या वेलीवर
घाटाच्या तोंदाधी कशी भेरली उगवती रे
भेरलीच्या वेलीवर कशी कणसरी उतरेली रे

घाटाच्या तोंदाधी कशी भेरली उगवती रे
भेरलीच्या वेलीवर कशी गावतरी उतरेली रे

घाटाच्या तोंदाधी कशी भेरली उगवती रे
भेरलीच्या वेलीवर कशी जरमरी उतरेली रे

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP