कांबड नाचाची गाणी - हरी कोकणा

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


हरी कोकणा
हरी कोकणा भरी रं
एकुच तलग तीहू धरी
हरी कोकणा भरी रं
एकुच टोलवा तीहू धरी
हरी कोकणा भरी रं
एकुच बोकड तीहू धरी
 
हरी कोकणा
हरी कोकणा बघ रे
एकच कोंबडी तेवढीच धर
हरी कोकणा बघ रे
एकच कोंबडा तेवढाच धर
हरी कोकणा बघ रे
एकच बिकड तेवढाच धर

’हे सोंगाचे गाणे आहे. नाचत आलेले सोंग नाचता-नाचता अचानक एखाद्या लहान मुलीला/किंवा मोठ्या माणसाला पकडते.त्याने पकडताच जमलेल्या बायका ’हुर्रहुर्र’ असा ओरडा करतात. मग रिंगणात पकडून आणलेले हे कोंबडी/कोंबडा वा बोकड तो सोडून देतो.

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP