कांबड नाचाची गाणी - भाजीला रं

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


भाजीला रं
सलसलसल कसचं सलालं
साले ओयलीला का ग उभी
भावो खुब्याचे भाजीला रं

सलसलसल कसचं सलालं
साले ओयलीला का ग उभी
भावो शेवल्याचे भाजीला रं

सलसलसल कसचं सलालं
साले ओयलीला का ग उभी
भावो बेलकडीचे भाजीला रं
(खुबे, शेवळे-मस्त्यप्रकार, बेलकडे-खेकडे)

भाजीला रे
सळसळसळ काय सळाळते...
मेव्हणे, ओहोळात काग उभी?
भावजी, भाजीसाठी खुबे धरायाला...

सळसळसळ काय सळाळते...
मेव्हणे, ओहोळात काग उभी?
भावजी, भाजीसाठी शेवळे धरायाला...

सळसळसळ काय सळाळते...
मेव्हणे, ओहोळात काग उभी?
भावजी, भाजीसाठी बेलकड्या धरायाला...

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP