Dictionaries | References o

oscillation

 न. दोलन
 पु. हेलकावा
 पु. झोका
 न. दोलन
आंदोलन, कंपन, दोलन, स्पंदन, दोलायमानता
 न. दोलन
 न. आंदोलन
प्लुति (स्त्री.) (फलाची)
आंदोलन (न.) (लंबकाचे)
 न. दोलन
|  Marathi | परिभाषा
 न. दोलन
 न. दोलन
 न. दोलन
|  Marathi | वित्तीय
 न. दोलन
 न. दोलन
दोलन, आंदोलन, कंपन, स्पंदन
दोलायमानता
|  Marathi | भूगोल
 न. दोलन

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.