Dictionaries | References

यंत्र अभियांत्रिकी

शब्दकोश - यंत्र अभियांत्रिकी
Type: Dictionary
Count : 13,062 (Approx.)
Language: English  Marathi


  |  
a.m.u.   A.R.   a.w.u.   A   a-aminobenzoic acid   AAS   abate   abatement   abating   Abbe refractometer   Abbot-Cox process   abbreviated formula   abbreviation   abel test   aberration   abiatic acid   abiotoxin   abitol   ablation   ablative   abnormal haemoglobin   ABO blood group system   abradant   Abraham consistometer   abraser   abrasion   abrasion electrode   abrasion index   abrasion plane   abrasion platform   abrasion resistance   abrasion resistant   abrasion test   abrasive   abrasive forming   abrasiveness   abrasive resistance   abrasive sand   abridgement   absolute   absolute acceleration   absolute accuracy   absolute activity   absolute age   absolute alcohol   absolute asymmetric synthesis   absolute configuration   absolute dryness   absolute error   absolute humidity   absolute potential   absolute pressure   absolute reaction rate   absolute scale   absolute specificity   absolute temperature   absolute uncertainity   absolute zero   absorb   absorbability   absorbance   absorbate   Absorbed   absorbed dose   absorbed dose rate   absorbed energy   absorbency   absorbency index   absorbent   absorbent cotton   absorber   absorbing barrier   absorbing capacity   absorbing column   absorbing Markov chain   absorbing medium   absorbing power   absorbing set   absorbing toipology   absorbing wedge   absorptiometry   absorption   absorption allowence   absorption anomaly   absorption apparatus   absorption band   absorption broadening   absorption cell   absorption centre   absorption circuit   absorption coefficient   absorption column   absorption constant   absorption control   absorption cross-section   absorption current   absorption edge   absorption filter   absorption flame photometry   absorption indicator   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
  • मराठी भाषा - श्री. संजय भगत
  • परिभाषा कोश १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे हे भाषा संचालनालयाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP