Dictionaries | References

शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?

वचनें किं दरिद्रता पहा. दे लाख तर घे दोन लाख ० पहा.

Related Words

एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   बामणा वर्म कितॅं, जानव्या तीन पेड   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   आज मला, तर उद्या तुला   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   (दोन) पाटया टाकणें   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   तीन पैशाची झटापटी, लाख रुपयांची मलमपट्‌टी   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   लाख-लाखपंचोत्र्या   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   घे म्‍हणून असप   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   दिडकीला तीन शेर   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   पैची म्हातारी दोन पैंचीं-टक्क्याचीं कांकणें   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   दोन जिवांचा निवाडा करणें   एका गांडिक दोन सूळ नात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP