Dictionaries | References

मोलकरणीशीं राहिलें नीट तर ती दळील बारीक पीठ, नाहींतर घरीं नेऊन करील वीट

अर्थ स्पष्ट आहे. नोकरांना सांभाळून घेतलें पाहिजे.

Related Words

मोलकरणीशीं राहिलें नीट तर ती दळील बारीक पीठ, नाहींतर घरीं नेऊन करील वीट   ती   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   पायलीभर पीठ, माझो हरतालको   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   घरीं करणें   ती गुण   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   शेजीच्या घरीं डुमडुम वाजे, कुंकवासाठीं कपाळ खाजे   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आज मला, तर उद्या तुला   नको क्षमा कृतघ्नाची, करील हानि सत्त्वाची   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   अशाश्वत-ती   असेल ठीक तर बोलेल नीट   आरत-ती   उसवलेल्यास शिवील पण निसवलेल्यास काय करील   एक पाय वेश्या घरीं, दुसरा पाय वैद्याचे घरीं   ऐरावत-ती   औट पीठ   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   कंबखत-ती   खरवत or ती   गरत-ती   घाल मीठ, कर नीट   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   चोरक्रांत-ती   चौवेत-ती   ज्‍याचें खावें मीठ, त्‍याचें करावें नीट   ज्यानें केली सेवा l तो खाथील मेवा. जो करील सेवा l तो खाईल मेवा   जात्‍यांतली चुरी, मोलकरीण नेते घरीं   डोळे गेले कपाळ राहिलें   तिवेत-ती   ती   दुडता or ती   धीट नीट, लाखाचें पीठ   नीट   परक्याचें पोर आलें भरी, पण घर तर राहिलें घरचे घरीं   पीठ   बाप आला घरीं मुलगा (दारीं), रांडेच्या घरीं   भुरंगीं कितलीं असत, तर असत शकिक जायशीं   मागुता-ती   मावळत or ती   मिनत-ती   यति or ती   यति-ती   युवति-ती   यात-ती   रोगी मेल्यावरी, वैद्य आला घरीं   लागल्या मघा तर सांधीकोनीं हगा, न लागल्या मघा तर ढगाकडे बघा   विश्वासाचा ठेवला घरीं   वीट   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   संगत-ती   सांत-ती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.