TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - शुक्रभावाध्यायः

मानसागरी - अध्याय १ - शुक्रभावाध्यायः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


शुक्रभावाध्यायः

चन्द्रात्तु प्रथमः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत् ।

जले मृत्युर्भवेत्तस्य सन्निपातो हि हिंसया ॥१॥

चन्द्राद्वितीयगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत् ।

महाधनी महाज्ञानी राजतुल्यो न संशयः ॥२॥

चन्द्रात्सहजगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत् ।

धर्मिष्ठो बुद्धिमांश्चैव म्लेच्छतो लाभदायकः ॥३॥

चन्द्राच्चतुर्थगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत् ।

कफाधिको महाक्षीनो वार्द्धक्ये धनवर्जितः ॥४॥

चन्द्रात्पञ्चमगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत् ।

बहुकन्या भविष्यन्ति धनाढ्यो यशवर्जितः ॥५॥

चन्द्राच्च षष्ठगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत् ।

दुर्व्ययाद्नयकारी च संग्रामे च पराजितः ॥६॥

चन्द्रात्सप्तमगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत् ।

पुरुषार्थहीनोऽकुशलः शाङ्कितश्च पदे पदे ॥७॥

चन्द्रादष्टमगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत् ।

प्रसिद्धो हि महायोद्धा दाता भोक्ता महाधनी ॥८॥

चन्द्रान्नवमगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत् ।

बहुभ्राता तथ मित्रभगिनीबहुलो भवेत् ॥९॥

चन्द्राच्च दशमे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत् ।

मातापित्रोः सुखप्राप्तिर्जीवितं तु बृहद्भवेत् ॥१०॥

चन्द्रादेकादशे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत् ।

बह्वायुश्च भवेत्पुंसो रिपुरोगविवर्जितः ॥११॥

चन्द्राद्वादशगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत् ।

परदाररतो नित्यं लंपटो ज्ञानहीनकः ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-20T05:04:56.5030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अपांगणें

 • उ.क्रि. 
 • विघ्न उपस्थित होणें ; उखळणें ; लंगडें होणें ; हातपाय मोडल्यासारखें होणें ; नडणें . 
 • आपंगणें पहा . [ अपांग ] 
RANDOM WORD

Did you know?

स्त्रिया पायात चांदीचे दागिने वापरतात, मग सोन्याचे कां नाही?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.