TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - जन्मवारफलम्

मानसागरी - अध्याय १ - जन्मवारफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


जन्मवारफलम्

पित्ताधिकोऽतिचतुरस्तेजस्वी समरप्रियः ।

दाता दाने महोत्साही सूर्यवारे भवेन्नरः ॥१॥

मतिमान्प्रियवाक् शान्तो नरेन्द्राश्रयजीविकः ।

समदुःखसुखः श्रीमान् सोमवारे भवेत्पुमान् ॥२॥

वक्रबुद्धिर्जराजीवी रणोत्साही महाबली ।

सेनानीस्तंत्रपालो वा धरापुत्रादिनोद्भवः ॥३॥

लिपिलेखनजीवी स्यात्प्रियवाक्पण्डितः सुधीः ।

रुपसंपत्तिसंयुक्तो बुधवासरसंभवः ॥४॥

धनविद्यागुणोपेतो विवेकी जनपूजकः ।

आचार्यः सचिवो वा स्याद्नुरुवासरसंभवः ॥५॥

चलचित्तः सुरद्वेषी धनक्रीडारतः सदा ।

बुद्धिमान् सुभगो वाग्ग्मी भृगुवारे भवेन्नरः ॥६॥

स्थिरजः स्थिरगीः क्रूरो दुःखचित्तः पराक्रमी ।

अधोदृड न चलो ( ? ) केशी वृद्धनारीरतः सदा ॥७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-20T03:19:05.5930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

canons of descent

  • पु./अ.व. वंशजक्रमाचे प्रनियम 
RANDOM WORD

Did you know?

गांवे, नद्या, समुद्र, देवदेवता किंवा अन्य नांवांची उत्पत्ती काय असेल? नांवे कशी पडली असतील?
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site