TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - युगानयनम्

मानसागरी - अध्याय १ - युगानयनम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


युगानयनम्

युगानयनम् ।

युगं भवेद्वत्सरपञ्चकेन युगानि च द्वादश १२ वर्षषष्टयाम् ॥

युगफलम् ।

मद्यमांसप्रियो नित्यं परदाररतः सदा ।

कविः शिल्परतः प्राज्ञो जायते प्रथमे युगे ॥१॥

वाणिज्ये व्यवहारी च धर्मिष्ठः सत्यसङ्गतः ।

द्रव्यलोभ्यतिपापात्मा युगे जातो द्वितीयके ॥२॥

भोक्ता दाता कृतप्रज्ञो ब्राह्मणो देवपूजकः ।

तेजस्वी धनयुक्तश्च तृतीये फलमश्नुते ॥३॥

वाटिकाक्षेत्रलोभी स्यादोषधीप्रियमानवः ।

धातुवादे धननाशो जायते च चतुर्युगे ॥४॥

पुत्रोत्पत्तिः सदा प्रोक्तो धनवांश्च जितेन्द्रियः ।

पितृमातृप्रियश्चैव जायते पञ्चमे युगे ॥५॥

सर्वदा नीचशत्रुश्च सर्वदा महिषीप्रियः ।

पट्टघातो भयार्त्तश्च युगे षष्ठे च जायते ॥६॥

बहुमित्रप्रियश्चैव व्यापारे कुटिला गतिः ।

शीघ्रगामी तथा कामी जायते सप्तमे युगे ॥७॥

पापकर्त्ता च सन्तुष्टो व्याधिदुःखान्वितस्तथा ।

कर्त्ता च परहिंसाया जायते त्वष्टमे युगे ॥८॥

वापीकूपतडागादिदेवदीक्षातिथिप्रियः ।

भूपतिर्वृत्रहातुल्यो जायते नवमे युगे ॥९॥

राजाधिराजमंत्री च स्थानप्राप्तिमहासुखः ।

सुवेषरुपो दाता च जायते दशमे युगे ॥१०॥

बुद्धिमांश्च सुशीलश्च स्थापकश्चासुरद्विषाम् ।

संग्रामे च भवेच्छूरो जात एकादशे युगे ॥११॥

तेजस्वी च प्रसन्नात्मा नरमध्ये महाजनः ।

कृषिवाणिज्यकर्त्ता च जायते द्वादशे युगे ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-20T02:22:04.0330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

उतरणें

 • अ.क्रि. पान्हवणें ; पान्हा सोडणें . ( गाईम्हशीनें ). ' आमच्या म्हशीला पाजतांना कोंडा पुढें ठेवावा लागतो त्याशिवाय ती उतरत नाहीं .' - खेस्वस . १७१ . ( सं उत् + तृ ) 
 • स.क्रि. जमिनीवर ठेवणें ; वरचा पदार्थ खालीं आणणें , ठेवणें . 
 • अ.क्रि. 
 • मुक्कामावर ओझें वगैरे ठेवणें ; खालीं , रिकामें करणें ; माल काढून ठेवणें ( गाडींतून , गलबतांतून ). 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

Is there any reference in Vedas or puranas for eating non-veg food?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.