TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - गणफलम्

मानसागरी - अध्याय १ - गणफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


गणफलम्

सुन्दरो दानशीलश्च मतिमान् सरलः सदा ।

अल्पभोजी महाप्राज्ञो नरो देवगणे भवेत् ॥१॥

मानी धनी विशालाक्षो लक्षवेधी धनुर्धरः ।

गौरः पौरजनग्राही जायते मानवे गणे ॥२॥

उन्मादी भीषणाकारः सर्वदा कलिवल्लभः ।

पुरुषो दुःसहं ब्रूते प्रमेही राक्षसे गणे ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-20T04:36:41.0270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आगे फडकत गोली, पीछे होत आरोली

  • बंदूक उडवली असतां आधी गोळी निघून जाते व मग आवाज होतो. प्रकाशापेक्षां ध्वनीची गति मंद असल्यामुळे बंदूक पेटलेली आधी दिसते व मागाहून आवाज ऐकूं येतो. प्रथम कार्य होऊन जाते व त्याचे परिणाम मागाहून दृष्टीस पडतात. ज्यावेळी छत्रसाल राजानें पहिल्या बाजीरावास साहाय्यास बोलाविले त्यावेळचे पुढील कवन प्रसिद्ध आहेः ‘जो गत ग्राह गजेंद्रकीऽसो गत भइ हय आज। बाजी जात बुंदेलनकी, राखो बाजी लाज।। हा कहे लछमी, ती कहे गजराज। आगे फडकत गोली, पीछे होय आवाज।।’ 
RANDOM WORD

Did you know?

I need something, but I cant find it or is it not there?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site