TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - शनिभावाध्यायः

मानसागरी - अध्याय १ - शनिभावाध्यायः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


शनिभावाध्यायः

चन्द्राच्च प्रथमे सौरिर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

प्राणनाशोऽर्थनाशश्च बन्धुनाशस्तथापरे ॥१॥

चन्द्राद्वितीयगो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत् ।

मातुश्च कष्टकारी च अजाक्षीरेण जीवति ॥२॥

चन्द्रात्सहजगः सौरिर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

बहुकन्या भवेत्पुंस उत्पद्य म्रियते ध्रुवम् ॥३॥

चन्द्राच्चतुर्थगो नूनं शनिर्जन्मनि संभवेत् ।

महापौरुषकारी च शत्रुहन्ता न संशयः ॥४॥

चन्द्रात्पञ्चमगः सौरिर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

स्त्री स्याच्छयामलवर्णा च ह्यथवा प्रियवादिनी ॥५॥

रविजः षष्ठगश्चन्द्राज्जन्मकाले यदा भवेत् ।

महाक्लेशी च कष्टी च आयुर्हीनो भवेन्नरः ॥६॥

चन्द्राच्च सप्तमे स्थाने यदा च रविनन्दनः ।

महाधर्मी च दाता च स्त्रीणां बहुकरग्रहः ॥७॥

रविजो ह्यष्टमे स्थाने चन्द्रतो जन्मसंभवः ।

पितुश्च कष्टकारी च बहुदाने शुभं भवेत् ॥८॥

चन्द्रान्नवमगः सौरिर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

यदा मुग्धदशाप्राप्तिर्धनहानिर्भविष्यति ॥९॥

चन्द्राद्दशमगः सौरिर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

नृपतुल्यो भवेद्देहो कृपणो धनपूरितः ॥१०॥

चन्द्रादेकादशे सौरिर्जन्मकाले यदा भवेत् ।

देहक्लेशी महाकष्टी ह्यधर्मी च न संशयः ॥११॥

द्वादशे भवने सौरिश्चन्द्राच्च पतते यदि ।

निर्धनी भिक्षुकश्चैव धर्मेणैव विवर्जितः ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-20T22:40:02.7230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सरणि

  • स्त्री. १ मार्ग ; रस्ता ; वाट . रश्मि छेदुनि दाविति अश्वांला पार्थशर कशा सरणी । - मोकर्ण ३९ . २८ . २ सरळ रेषा ; अखंडीत , नीट रेघ ; रांग ; ओळ ; सांखळी ; मालिका . तथापि त्या विचारांची सरणी शब्दांच्या रूपानें द्यावयाची . - कोरकि ४५५ . ३ ( ल . ) पध्दति ; रीत ; चाल ; रिवाज ; रूढी ; शैली ; धाटणी . ( बोलण्याची , लिहिण्याची ). दिसे सृष्टिची ही सरणी । - विक २९ . जे भाषांतरादि ग्रंथ भाषेच्या सरणीला अगदीं बरोबर उतरून ... - नि ७ . ४ एक कंठ रोग . [ सं . सृ - सरणें ] 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत माणसाच्या दहाव्याच्या पिंडाला कावळा न शिवल्यास धर्मशास्त्राप्रमाणे अन्य उपाय कोणता?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.