TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|प्रथमोऽध्यायः|
अध्याय १ - राहुभावाध्यायः

मानसागरी - अध्याय १ - राहुभावाध्यायः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


राहुभावाध्यायः

जन्मकर्मे शुभे धर्मे चन्द्राद्यदि पतेत्तमः ।

जन्मकाले भूपति वृद्धकाले महाधनी ॥१॥

षष्ठे च द्वादशे राहुश्चन्द्राच्च पतितो यदि ।

स राजा राजमन्त्री च धनधान्यसमाकुलः ॥२॥

धन एकादशे स्थाने चन्द्राद्राहुः प्रजायते ।

धनमानावसंयुक्तः सुखं स्वप्ने न दृश्यते ॥४॥

पञ्चमे च यदा राहुश्चन्द्राज्जलजसंभवम् ।

निधनं चापि सिद्धं च आपदश्च पदेपदे ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-20T22:41:12.2930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बेशाबे

  • स्त्री. न . १ अनिश्चितपणा ; शंका कुशंका ; डळमळीतपणा ; अनियमितपणा ; चुका ; दोष . २ विलक्षणपणा ; अद्‍भुतता ; अलौकिकता ( एखादी गोष्ट , विधान , दस्तऐवज या संबंधीं ). ३ शंका निरसन ; खात्री ; निश्चय ; निकाल . ४ उहापोह ; चर्चा . ते याद तुम्हाकडे येणार ; त्याजवर शाक - बे - शाक होय नव्हे होऊन सलाह जाणार . - राज ७ . ८२ . जें कांहीं लिहिलें त्याची पारख होऊन - शाकबेशाक वेळचेवेळेस होऊन सत्य काय - तें निघत जाईल - इनाम १२६ . - वि . क्रिवि . १ डळमळीत ; अनिश्चित . २ निश्चित ; निःसंशय . [ अर . शाक्क द्वि . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

गणपतीची सोंड कोणत्या दिशेला वळली आहे, यावरून पूजाअर्चेचे कांही धर्मशास्त्र आहे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.