TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|श्री कृष्णा माहात्म्य|
अध्याय १५

श्री कृष्णा माहात्म्य - अध्याय १५

विष्णूंच्या चरणांपासून कृष्णा नदी उत्पन्न झाली म्हणून तिचे पाणी विष्णुपादोदक आहे. त्यामुळे गंगेपेक्षाही तिचे महत्त्व अधिक आहे.


अध्याय १५

श्रीगणेशाय नमः ॥

कृष्णामासससरोवरी ॥ भक्तहंस विहार करी ॥ अभक्तकाक दुःखवारी ॥ सेवन करी अहर्निशी ॥१॥

आता कृष्णाचरणकमला ॥ नमोनि सेवा कथारसाला ॥ कैसा चंद्रिकासंग जाहला ॥ गोष्पदापासाव सहस्त्रधेनु ॥२॥

नारद म्हणे ऋषींप्रती ॥ बैसोनिया उंदरावरती ॥ कैलासी जाता गणपति ॥ उडुपति हांसे पडतांची ॥३॥

तव आला गणेशा राग ॥ म्हणे नोहे हा साधुमार्ग ॥ भाद्रशुद्ध चतुर्थीयोग ॥ येता अदृश्य जगा तू ॥४॥

तये दिनी तुजला नर ॥ बळेचि पाहता आळ थोर ॥ मिथ्याचि येऊनि तो पामर ॥ दुःख फार भोगील ॥५॥

चंद्र शापलासे जाणून ॥ आला तात्काळ चतुरानन ॥ चंद्रासि गेला धिःकारून ॥ कैलासनगी तयासह ॥६॥

गणाध्यक्षाची घेऊनि भेटी ॥ नमिती मृगांक परमेष्ठी ॥ सद्‌गदीत होऊनिया कंठी ॥ स्तविती तुष्टीस्तव तया ॥७॥

आदिमूर्ति गजानना ॥ ब्रह्मा विष्णु शिवकारणा ॥ मंगलधामा सनातना ॥ शरण चरणा पातलो ॥८॥

ऐशी ऐकोनि ब्रह्मस्तुति ॥ प्रसन्न होय मंगलमूर्ति ॥ बोले माझी वृथा उक्ति ॥ कल्पांतीही न होय ॥९॥

यापरी परिसोनि बोले विधी ॥ तू अससी दयानिधी ॥ मुक्त करी गा कल्पनिधी ॥ देवाधिदेवा गणेशा ॥१०॥

गणेश म्हणे मजप्रति ॥ शुक्ल भाद्रपद चतुर्थी ॥ येता भक्तीने जे पूजिती ॥ पावती ते शुद्ध यश ॥११॥

भाद्रशुद्ध चतुर्थीसी ॥ पाहू नये कलानिधीसी ॥ कृष्णेचे उत्तर दिशेसी ॥ जावोनि शशी तप करो ॥१२॥

होईल तो शापमुक्त ॥ ऐसे ऐकता गणेशसूक्त ॥ वंदोनि शशी दोघांप्रत ॥ जाय तपा सह्याद्री ॥१३॥

तेथे सिद्धेशसन्निधी ॥ वर्षे सोळा कलानिधी ॥ पंचाक्षरी जपे साधी ॥ कार्य सिद्धेशकृपेने ॥१४॥

सिद्धेश्वराचा पद्महस्त ॥ मस्तकी पडता शापमुक्त ॥ शशी स्थापिला शिवे जेथ ॥ निघे तेथोनि चंद्रिका ॥१५॥

मिळाली कृष्णेस येऊन ॥ तेथ करिता स्नान दान ॥ मोक्ष लाधे शीघ्र जन ॥ शंका मनी नसावी ॥१६॥

चंद्रिका कृष्णासंगमावरी ॥ श्रवण येता सोमवारी ॥ सक्तुपिंडे श्राद्ध करी ॥ तारी सप्त कुलांसी ॥१७॥

चंद्रिका तीर्थाहूनि दूर ॥ तीन सहस्त्र धनुषांवर ॥ निर्जना नदी मनोहर ॥ संगमचरित्र ऐका ते ॥१८॥

कृष्णानदीचे दक्षिणतीरी ॥ असे निर्जना नाम शबरी ॥ बहुत वर्षे तप करी ॥ अंधकारि तुष्ट व्हावया ॥१९॥

तिचा देखोनिया भाव ॥ साक्षात झाला महादेव ॥ भक्तार्तीनाशक सदाशिव ॥ माग वर म्हणतसे ॥२०॥

येरी म्हणे ममाश्रमी ॥ यज्ञसाधन खदिरनामी ॥ जलरूप व्हावे तेथून मी ॥ कृष्णाजीवनी मिळावे ॥२१॥

बरे बोलोनि महेश्वर ॥ शबरीस पाहे करुणाकर ॥ खदिरमूलापासाव नीर ॥ सत्वर वाहू लागले ॥२२॥

तेचि निर्जना नदी जाहली ॥ जाऊनि कृष्णेप्रति मिळाली ॥ हेचि कथा तुम्हा वर्णिली ॥ ऐकता जाळी पापखंडे ॥२३॥

कन्यागती श्राद्ध करिता ॥ मुक्त होय मातापिता ॥ निर्जनासंगमी तर्पण करता ॥ पितर होती सोमप ॥२४॥

श्रवण नक्षत्र सोमवारी ॥ निर्जनासंगमी जो स्नान करी ॥ सप्त पितरां तो उद्धरी ॥ शंका अंतरी नसावी ॥२५॥

नारद म्हणे मुनिजना ॥ आणीक असती तीर्थे नाना ॥ पुढले अध्यायी करीन कथना ॥ पावन गणेशप्रवरादि ॥२६॥

हा अध्याय करिता श्रवण ॥ निःसत्त्व होय भवबंधन ॥ कृष्णाप्रसादे नारायण ॥ मुक्तिसदन देईल ॥२७॥

कृष्णाकथा इक्षुदंड ॥ चाखोनि पाहता रस उदंड ॥ पावाल तृप्ती तेणे अखंड ॥ पंचदशोऽध्याय हा ॥२८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-26T23:27:00.0370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नाकर चळवळ

  • स्त्री. करबंदीची चळवळ ; कर न देण्याविषयीं चळवळ . ( ना + कर + चळवळ ) 
RANDOM WORD

Did you know?

I'm not able to locate this Mahakurma PuraNa vAkhya
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site