TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|श्री कृष्णा माहात्म्य|
अध्याय ८

श्री कृष्णा माहात्म्य - अध्याय ८

विष्णूंच्या चरणांपासून कृष्णा नदी उत्पन्न झाली म्हणून तिचे पाणी विष्णुपादोदक आहे. त्यामुळे गंगेपेक्षाही तिचे महत्त्व अधिक आहे.


अध्याय ८

श्रीगणेशाय नमः ॥

वाहता कृष्णाप्रभंजन ॥ नष्ट होती दुरितघन ॥ कामक्रोधादि वृक्ष सघन ॥ पडती मोडोनि कडाडा ॥१॥

आता श्रोते एकचित्त ॥ होवोनि ऐका कथामृत ॥ महा पापीही होय पुनीत ॥ विरिंचिसुत म्हणतसे ॥२॥

मागील अध्यायी सत्यकथा ॥ तुम्हा जाहलो मी सांगता ॥ योगसंसिद्ध ऐकोनि भ्राता ॥ वेदे अहंता सोडिली ॥३॥

वेदासी बोले सत्यतात ॥ जावे तुवा अग्रजाप्रत ॥ भेटी होता तुज त्वरित ॥ दुःखविमुक्त होशील ॥४॥

तदा तातासी नमस्कार ॥ करोनि निघाला तपनकुमार ॥ अग्रजा पाहोनि हरहर ॥ म्हणे भूभार जाहलो ॥५॥

ऐसा अनुतापी जाणून ॥ सत्य हासोनि बोले वचन ॥ श्रीकृष्णेचे करी सेवन ॥ एकाग्रमने करोनी ॥६॥

बरे बोलोनि कृष्णेवर ॥ स्नान करी द्विजवर ॥ पूजीतसे सत्येश्वर ॥ गौरीहर पशुपति ॥७॥

जितश्वास निराहार ॥ मानसी जपे मंत्र अघोर ॥ बारा वर्षे होता वर ॥ माग म्हणे पिनाकी ॥८॥

ऐशी ऐकोनिया उक्ति ॥ वेद नमोनी शिवाप्रति ॥ म्हणे द्यावी गा सद्‌गति ॥ योगी वंदिती जियेसी ॥९॥

माझे नामे हा पर्वत ॥ राहो देवा सदोदित ॥ आणि जे का मी याचित ॥ उमाकांता द्यावे गा ॥१०॥

माझा पिता जो तपन ॥ नाम तयाचे करोनी धारण ॥ येथे वसावे जी आपण ॥ माझी आण महेशा ॥११॥

आम्हा उभयतांचे मधी ॥ महापुण्या कृष्णानदी ॥ असावी हे कृपानिधि ॥ येवढी आधी दयाळा ॥१२॥

सत्यतीर्थी करोनि स्नान ॥ घेती जे तुझे दर्शन ॥ तयां मिळो परमस्थान ॥ हेचि मागणे पुरवी गा ॥१३॥

तपनेश्वर आणि वेदगिरि ॥ मध्ये कृष्णेत देह जरी ॥ पडे तरी अंधकारी ॥ मुक्त करी दयाळा ॥१४॥

ऐसे म्हणोनी स्वस्तिकासनी ॥ बैसोनि चिंती शूलपाणी ॥ प्राणापानैक्य करोनी ॥ चैतन्य चित्ती ठेविले ॥१५॥

तपन तपे शतरुद्रीय ॥ प्रसन्न होवोनि मृत्युंजय ॥ म्हणे बापा इच्छिसी काय ॥ सांग निर्भय मानसे ॥१६॥

ऐकोनि म्हणे तपन देवा ॥ देई मज हाचि मेवा ॥ सदा घडो चरणसेवा ॥ प्राणविसावा तूचि मज ॥१७॥

सर्व जंतूत तुझी वसति ॥ म्हणोनि बोलती श्रुतिस्मृती ॥ सर्वशांत त्रिगुणमूर्ति ॥ वर्णू किती मी वाचे ॥१८॥

वाणीमनाचा अविषय ॥ सर्वज्ञ जो योगगम्य ॥ जो का चिदात्मा योगवंद्य ॥ तोच करी जगदीशा ॥१९॥

ऐसा स्तविला जयाशी ॥ स्पर्शी तोचि तपनासी ॥ बोलता झाला योगऋषी ॥ ऋषिप्रती तेधवा ॥२०॥

नित्यानंद पराशांति ॥ वरेण्य अमृत मज बोलती ॥ ऐशी अद्वैत शिवस्फूर्ति ॥ जाण निश्चिती परात्मा ॥२१॥

ऐसे बोलोनि तपनाप्रति ॥ तात्काळ बैसे नंदीवरती ॥ गमन करी कैलासपति ॥ नारद म्हणे ऋषींसी ॥२२॥

तया तपनेश्वरापासाव ॥ होय गंगासमुद्भव ॥ अगस्त्याश्रमी येता स्त्राव ॥ कृष्णासंगम पावली ॥२३॥

सत्य तीर्थाचे महिमान ॥ करिता जयाचे संस्मरण ॥ महापापीही उद्धरून ॥ कैलासभुवन पावती ॥२४॥

तेथोनी एक कोसावरी ॥ विष्णुतीर्थ असे निर्धारी ॥ अश्वत्थरूपी नरहरी ॥ वास करी ज्या ठायी ॥२५॥

करोनि वनस्पतीमंत्रोच्चार ॥ प्रदक्षिणा शत अष्टोत्तर ॥ प्रातःकाळी करिता नर ॥ दोशवर्जित होतसे ॥२६॥

विष्णुतीर्थी द्वादशीसी ॥ श्राद्धादि करी उपवासी ॥ पितर होती वैकुंठवासी ॥ जे का नरकासी पावले ॥२७॥

पुढिले अध्यायी कथा सुंदर ॥ मुक्त झाला सप्तकर व अग्नितीर्थ सिद्धेश्वर ॥ महिमा जेथ वर्णिला ॥२८॥

कृष्णाकथा इक्षुदंड ॥ चाखोनि पाहता रस उदंड ॥ तृप्ति पावाल तेणे अखंड ॥ अष्टमोऽध्याय वर्णिला ॥२९॥

इति श्रीस्कंदपुराणे श्रीकृष्णामाहात्म्ये तपनोद्धारवर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-26T23:26:05.9530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

प्रद्योत II.

  • n. (प्रद्योत. भविष्य.) प्रद्योत वंश का प्रथम राजा, जो शुनक का पुत्र था । वायु में इस सुनीक का पुत्र कहा गया है । इसका पिता शुनक सूर्यवंश का अंतिम राजा रिपुंजय अथवा अरिंजय राजा का महामात्य था । उसने रिपुंजय राजा का वध कर, राजगद्दी पर अपने पुत्र प्रद्योत को बिठाया, जिससे आगे चल कर प्रद्योत राजवंश की स्थापना हुयी । भविष्य में इसे क्षेमक का पुत्र कहा गया है, एवं इसे ‘म्लेच्छहंता’ उपाधि दी गयी है [भवि.प्रति.१.४] । इसके पिता क्षेमक अथवा शुनक का म्लेच्छों ने वध किया । अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, नारद के सलाह से इसने ‘म्लेच्छयज्ञ’ आरम्भ किया । उस यज्ञ के लिए इसने सोलह मील लम्बा एक यज्ञ-कुंण्ड तैयार किया । पश्चात्, इसने वेदमंत्रों के साथ निम्नलिखित म्लेच्छ जातियों को जला कर भस्म कर दियाः---हारहूण, बर्बर, गुरुंड, शक, खस, यवन, पल्लव, रोमज, खरसंभव द्वीप के कामस, तथा सागर के मध्यभाग में स्थित चीन के म्लेच्छ लोग । इसी यज्ञ के कारण इसे ‘म्लेच्छहंता’ उपाधि प्राप्त हुयी । 
  • प्रद्योतवंश n. प्रद्योत के राजवंश में कुल पॉंच राजा हुए, जिनके नाम क्रम से इस प्रकार थेः---प्रद्योत, पालक, विशाखयूप, जनक (अजक), तथा नंदवर्धन (नंदिवर्धन अथवा वर्तिवर्धन) । इन सभी राजाओं ने कुल एक सौ अडतीस वर्षों तक राज्य किया [भा.१२.१];[ विष्णु.४.२२.२४];[ वायु.९९.३११-३१४] । इस वंश का राज्यकाल संभवतः ७४५ ई. पू. से ६९० ई. पू. के बीच माना जाता है । उक्त राजाओं के नाम सभी पुराणों में एक से मिलते है । जनक तथा नंदवर्धन राजाओं के नामांतर केवल वायु में प्राप्त है । 
RANDOM WORD

Did you know?

प्रदक्षिणा कशी व कोणत्या देवास किती घालावी ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site