TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|श्री कृष्णा माहात्म्य|
अध्याय ४८

श्री कृष्णा माहात्म्य - अध्याय ४८

विष्णूंच्या चरणांपासून कृष्णा नदी उत्पन्न झाली म्हणून तिचे पाणी विष्णुपादोदक आहे. त्यामुळे गंगेपेक्षाही तिचे महत्त्व अधिक आहे.


अध्याय ४८

श्रीगणेशाय नमः ॥

माझी मती द्राक्षवेली ॥ कृष्णादुधे ती वाढली ॥ गमली होती फुकट गेळी ॥ परी दुणावेल ही ॥१॥

अंबेसि पूजोनि ते तापसी ॥ आले भार्गवसुतीर्थासी ॥ जेथे अद्यापि भार्गव ऋषी ॥ करितो जपासि सकाळी ॥२॥

परम पावन तीर्थ भार्गव ॥ महिमा जयाचा अति अभिनव ॥ सांगे अमरसैन्यराव ॥ मुनिवरांसी भक्तीने ॥३॥

सकल देवांमाजि थोर ॥ ब्रह्मा विष्णू आणि शंकर ॥ तिघांमाजिही अत्यंत थोर ॥ देव कृपाघन कोणता ॥४॥

ऋषिसमाजामाजि प्रश्न ॥ यापरी निघाला अत्यंत गहन ॥ भृगुऋषी मग स्वये आपण ॥ निघे पहावयासि ॥५॥

कैलासपती सत्यराट् ॥ एक अज्ञ एक रागिट ॥ ऐसे देखोनि वैकुंठवाट ॥ धरी परीक्षक भृगुऋषी ॥६॥

तेथे दिव्य सिंहासन ॥ वरी बैसला रमारमण ॥ देखोनि यापरी उरी चरण ॥ हाणी भृगुमुनि हो ॥७॥

तदा टाकोनि खाली उडी ॥ विप्रा बसवी वर पार्थगडी ॥ आणि तयाचे पाय रगडी ॥ मांडिवरी घेउनी ॥८॥

भक्तवत्सल ब्राह्मणप्रिय ॥ म्हणे आजि मी धन्य धन्य ॥ ऐसा देवाधिदेव वंद्य ॥ पाहोनि भृगू निघाला ॥९॥

येवोनि ऋषिसमाजात ॥ म्हणे श्रेष्ठ एक रमानाथ ॥ अहो मारिली मी या लाथ ॥ परी शांत देव तो ॥१०॥

ऐसी भृगूची ऐकोनि बोली ॥ म्हणे तयाला ऋषिमंडळी ॥ साक्षात अच्युत तया मारिली ॥ लाथ कैसा पवित्र तू ॥११॥

जयाचे ऐकता भक्तचरित्र ॥ पापवर्तता होय वज्र ॥ तया मारिता लाथ रे विप्र ॥ अससी कैसा पवित्र तू ॥१२॥

यापरी परिसोनि मुनिभाषण ॥ नमोनि म्हणतसे भृगुब्राह्मण ॥ चुकलो सांगा कृपा करून ॥ पावन व्हावया उपाव ॥१३॥

तदा म्हणती मुनि ऐक ॥ कृष्णावेणीमाजि एक ॥ तीर्थसंगम विश्वतारक ॥ तेथ जावोनि पूत हो ॥१४॥

कृष्णादर्शनास्नानपान ॥ तटी करिता तप दारुण ॥ पाप जावोनि तीर्थाभिधान ॥ भृगु ऐसेचि होईल ॥१५॥

ऐकोनि यापरी तो ब्राह्मणू ॥ जावोनि करिता तपा विष्णू ॥ आला पाहोनि करी पूजनु ॥ भृगू परम प्रीतीने ॥१६॥

निष्पाप जाहलासि हे बोलून ॥ विष्णु पावला अंतर्धान ॥ ऐकता पठता हे आख्यान ॥ नष्ट होती पातके ॥१७॥

आता पुढे जंबुतीर्थ ॥ महिमा तयाचा अत्यदभुत ॥ सांगेल पार्वतीचा सुत ॥ सकळ मुनिवरांसी ॥१८॥

कृष्णकथा इक्षुदंड ॥ चाखोनि पाहता रस उदंड ॥ पावाल तृप्ति तेणे अखंड ॥ अठ्ठेचाळिसावा अध्याय हा ॥१९॥

इति स्कंदपुराणे श्रीकृष्णामाहात्म्ये भार्गवतीर्थवर्णनं नाम अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-26T23:28:13.3770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पोरसातुम हागुनु पूर्वार्जिताक रडचें

  • (गो.) परसदारीम मलविसर्जंन करायचें आणि घाण सुटली कीं आपले नशीब तसें म्हणून रडत बसायचें! पूर्वकर्मापेक्षा स्वतःची दृष्कृत्येंच स्वतःला नडतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

GAJA LAXMI VRAT MHANJE KAY AANI TE KASE KARAYACHE?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site